Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

7 en 8 december: ICT onderhoudsweekend / 7th and 8th of December: ICT Maintenance Weekend

7 en 8 december ICT Onderhoudsweekend: onderbrekingen gehele netwerk, servers, betalingssystemen en centrale licenties

In het ICT onderhoudsweekend van 7 en 8 december verricht het SSC ICT diverse werkzaamheden die voor onderbrekingen zorgen op het complete netwerk (vast en draadloos), de facultair beheerde servers, de betalingssystemen en alle centrale licenties. Als de werkzaamheden van zaterdag uitlopen, worden ze op zondag voortgezet.

Een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden vindt u hier, zodat u hiermee rekening kunt houden bij de planning van uw eigen werkzaamheden. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast door het onderhoud.

Voor vragen over het onderhoudsweekend kunt u contact opnemen met het Servicepunt in uw gebouw. Wilt u op de hoogte blijven van alle onderhoudswerkzaamheden en mogelijke storingen, kijkt u dan op http://meldingen-ict.tudelft.nl.

Lees hier meer over de onderhoudsweekenden ICT.

 —————————————————————————————————————————————————

ICT Maintenance Weekend on 7 and 8 December: disruption across the network, servers, payment systems and central licenses

During the ICT Maintenance Weekend on 7 and 8 December, SSC ICT will be carrying out a range of work that will cause disruptions on the whole network (fixed and wireless), the servers managed by the faculty, the payment systems and other central licences. If the activities on Saturday take longer than expected, they will be continued on Sunday.

A detailed overview of all maintenance work during the weekend is available here. We kindly ask you to take this into account when planning your own work.

If you have any questions about the maintenance weekend, please contact the Service Desk in your building. If you would like to remain informed about all maintenance work and possible disruptions, please visit http://meldingen-ict.tudelft.nl.

Read more about the ICT maintenance weekends here.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft