Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Vanaf 4 februari Internet Explorer 10 en Java 7 op studentencomputers / Internet Explorer 10 and Java 7 on student computers from 4 February

Vanaf 4 februari krijgen alle studentencomputers een nieuwe versie van Internet Explorer en Java geïnstalleerd. Voor Internet Explorer is dat versie 10, voor Java is dat versie 7.

Deze nieuwe versies kunnen beter gebruik maken van de nieuwste technieken en bieden bovendien een betere bescherming tegen de risico’s op internet. Het installatieproces werkt als een reguliere update. De update kan echter niet in één keer doorgevoerd worden. Er zal tussentijds gevraagd worden om de computer te herstarten.

De verwachting is dat de installatie van deze nieuwe versies op alle computers soepel verloopt. De werking van alle ICT diensten op deze nieuwe versies is door het SSC ICT uitvoerig getest. Daar waar mogelijk problemen kunnen ontstaan, zijn de nodige maatregelen genomen. Mocht je ondanks dat toch merken dat een bepaalde dienst niet functioneert, neem dan contact op met het Servicepunt in het gebouw. De huidige versie van Internet Explorer (versie 8) blijft de komende tijd nog wel beschikbaar via http://weblogin.tudelft.nl

Versie 10 is niet de allernieuwste versie van Internet Explorer, maar omdat versie 11 zich nog niet heeft bewezen als een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk product is er gekozen om versie 10 eerst uit te rollen.

Voor de meest actuele stand van zaken omtrent deze werkzaamheden kun je ook kijken op de website.

————————————————————————————————————————–

Starting from 4 February, all student computers will have a new version of Internet Explorer and Java installed. For Internet Explorer this will be version 10, and version 7 for Java.

These new versions are better equipped to use the latest technologies and also provide better protection against the risks on the internet. The installation process will be like a regular update, although it cannot be carried out in one go. You will be asked to restart your computer during the course of the update.

The update on the computers is not expected to lead to any disruption. All ICT functions have been extensively tested by the SSC ICT on these new versions, and the necessary measures have been taken to prevent any possible problems from arising. However, if you notice that any particular service is not working, please contact the Service Desk in your building. The current version of Internet Explorer (version 8) will remain available for the time being via http://weblogin.tudelft.nl.

Version 10 is not the very latest version of Internet Explorer, but because version 11 has not yet proved itself as a reliable and user-friendly product, it has been decided to roll out version 10 first.

For the most up-to-date status regarding this project, visit the website.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft