Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Pulse: Meer ruimte voor nieuwe onderwijsvormen /Pulse: More room for new teaching formats

De TU Delft gaat een nieuw gebouw realiseren, dat ruimte biedt voor nieuwe onderwijsvormen: Pulse, de afkorting van Practise, Unite, Learn, Share & Explore. Een gebouw waar studenten en docenten van de TU Delft ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar te delen.

In dit nieuwe gebouw staat activerend onderwijs centraal. Hoorcolleges vinden vaak nog plaats in zalen met een klassieke college-opstelling. In Pulse komen juist meer vlakke zalen waarin de docent interactief met groepen studenten aan de slag kan en waar nieuwe onderwijsvormen zoals flipped classroom plaats kunnen vinden (colleges thuis volgen en de kennis vervolgens onder begeleiding toepassen).
In het plan is ruimte voor 200 zitplaatsen die tijdens lunch en diner geschikt zijn om te eten en te ontspannen en die in de tussenliggende uren als studieplek gebruikt kunnen worden. Gedurende de tentamenweken kunnen zalen ook opengesteld worden voor zelfstudie.

De bedoeling is dat het gebouw tussen de faculteiten 3ME en IO komt en dat het in het voorjaar van 2017 open gaat.

—————————————————————————————————————————————————

TU Delft plans to construct a new building to provide room for new teaching formats: Pulse, the acronym for Practise, Unite, Learn, Share & Explore. A building offering TU Delft students and staff the space to meet and to share knowledge and experiences with each other.

Activities in this building will focus on motivational teaching. Lectures are often held in halls with a traditional lecture-room layout. The layout of the rooms in Pulse will be flatter, allowing the lecturer to interact with groups of students and enabling the implementation of new teaching formats such as ‘flipped classrooms’ (following lectures from home and subsequently applying the knowledge under supervision).

The plan provides seating for 200 people, which can be used to eat and relax during the lunch and dinner breaks and as study area at other times. During examination weeks the rooms can also be made available for self-study.

The aim is for the building to be constructed between the 3mE and IDE faculties and for it to open in the spring of 2017.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft