Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Update: SR & FSR verkiezingen 2016-2017

De verkiezingen van de leden van de Studentenraad (SR) en de Facultaire Studentenraden (FSR) zullen dit jaar alleen online plaatsvinden, op woensdag 18 mei 2016 vanaf 9:00 uur doorlopend tot en met donderdag 19 mei 2016 om 17:00 uur.

DSC141128-023

Het kiesregister kunt je dit jaar, tot en met 23 maart 2016, online vinden via: https://stem.tudelft.nl. Log in met je NetID en controleer of alles in orde is zodat je in mei kan stemmen. Mocht je problemen hebben met inloggen of kloppen je gegevens niet, neem dan contact op met het Servicepunt van je faculteit.

Het kiesregister van verkiezing van de leden van de Studentenraad op instellingsniveau (SR) en de leden van de Studentenraden op facultair niveau (FSR) kan op papier ingezien worden en ligt vanaf 16 maart 2016 tot en met 23 maart 2016 bij de Centrale Verkiezingscommissie, 5e etage Faculteit Civiele Techniek, Stevinweg 1, kamer 5.10. Je kan binnen een week na de bekendmaking (tot en met uiterlijk 23 maart 2016; 17:00 uur) bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur, Stevinweg 1, 2628 CN te Delft.

Wil je zelf ook deelnemen aan de verkiezingen? Iedere student die mag stemmen kan zich kandidaat stellen voor de Studentenraad op instellingsniveau (SR) en de Studentenraad op facultair niveau (FSR). Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen moet je een kandidatenlijst met een of meer kandidaten inleveren bij de secretaris van de Verkiezingscommissie.

Deze kandidatenlijst moet ondersteund worden door ten minste 10 kiesgerechtigden voor de SR en ten minste 5 kiesgerechtigden voor de FSR. Ook moet iedere kandidaat een bewilligingsverklaring in vullen, waarop hij/zij zich formeel kandidaat stelt voor de betreffende kandidatenlijst.

De kandidaatstellingsformulieren kan je vanaf vandaag  afhalen bij de betreffende centrale c.q. facultaire verkiezingscommissies (zie onderstaand overzicht). De deadline voor het indienen van de kandidatenlijsten is woensdag 30 maart 2016 om 17:00 uur. Let op: je moet de lijst voor zowel de SR als FSR persoonlijk komen  inleveren.

Ophalen en indienen kandidatenlijsten SR en bewilligingsverklaringen van de kandidaten. Deadline: 17:00 uur, 30 maart 2016:

Kamer 5.10, 5e etage Faculteit Civiele Techniek, Stevinweg 1

Ophalen en indienen kandidatenlijsten FSR en bewilligingsverklaringen van de kandidaten. Deadline: 17:00 uur, 30 maart 2016:

BK: Julianalaan 134, BG. Oost.110

CiTG: Stevinweg 1, Kamer 2.42

EWI: Mekelweg 4, kamer LB 02.170

L&R: Kluyverweg 1, Kamer 1.60

IO: Landbergstraat 15, Kamer C-4-100

3Me: Mekelweg 2, kamer K 34E-A-280 (O&S)

TBM: Jaffalaan 5, Kamer: A2.310

TNW: TN gebouw, Lorentzweg 1, kamer A.216, 2e verdieping A-vleugel

Comments are closed.

© 2011 TU Delft