Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Consulting the student council electoral registers

SR en FSR elections I, consulting the electoral registers

This year the electing of members of the Student Council (SR) and Student Councils at faculty level (FSR) will be done online and is planned to take place between Wednesday 17th May 2017 from 9.00 a.m. and Thursday 18th May 2017 until 5.00 p.m.

Consulting the electoral registers

This year the electoral registers can be referred to electronically from 22th March 2017 until 28th March 2017. In order to access the site, log on to https://stem.tudelft.nl using your NetID (as you do for Blackboard). This election site will become operational on 22th March 2017.

If you have problems following the stipulated procedures because your e-mail address has not been properly entered into the system then you can contact the Servicepunt of your Faculty. Changes in your course registration or address details you can pass on in Studielink.

Interested parties may lodge objections with the Executive Board: Stevinweg 1, 2628 CN Delft, up until one week after the names have been made known (i.e. until 5.00 p.m. on 4st April 2017 at the very latest).

Verkiezingen SR en FSR: Raadplegen gegevens kiesregister

De verkiezingen van de leden van de Studentenraad (SR) en de Facultaire Studentenraden (FSR) vinden dit jaar online plaats op woensdag 17 mei 2017 vanaf 9:00 uur doorlopend tot en met donderdag 18 mei 2017 om 17:00 uur. 

Inzage kiesregisters

Het kiesregister kan je dit jaar vanaf 22 maart 2017 tot en met 28 maart 2017 elektronisch raadplegen. Hiervoor log je in op https://stem.tudelft.nl met je NetID (dezelfde als bij blackboard). De verkiezingensite is actief vanaf 22 maart 2017. Mocht je problemen ondervinden bij het volgen van de vermelde procedures omdat je e-mailadres niet correct is opgenomen in het systeem, dan kan je contact opnemen met het Servicepunt van  faculteit. Wijzigingen van  studie- of adresgegevens kan je doorgeven in Studielink.

Belanghebbenden kunnen binnen een week na de bekendmaking (tot en met uiterlijk 4 april 2017; 17:00 uur) bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur, Stevinweg 1, 2628 CN te Delft.

Save

Save

Save

Comments are closed.

© 2011 TU Delft