Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Voorlopige uitslag verkiezingen SR / Provisional results elections student council

Bij de voorlopige uitslagbepaling op 19 mei 2017 van de verkiezingen voor de Studentenraad op instellingsniveau, gehouden op 17 en 18 mei 2017, heeft de Centrale Verkiezingscommissie de navolgende kandidaten voorlopig gekozen verklaard:

Studentenraad op instellingsniveau:

Lijst 1, ORAS:
1 Marijke Blom
2 Benjamin Schoemaker
3 Yannick Hoff
4 Fieke Noordam
5 Daan Gorsse
6 Carel Wagenaar
7 Marie Sam Rutten

Lijst 2, Bèta:
1 Janna Beukers
2 Stijn Burmanje
3 Axel Meeuwissen

Op 29 mei 2017 zal de definitieve uitslag worden vastgesteld. Eventuele bezwaarschriften m.b.t. de geldigheid van deze uitslag moeten uiterlijk 6 juni 2017 17:00 uur schriftelijk worden ingediend bij de verkiezingscommissie SR, Stevinweg 1, 2628 CN Delft, kamer 5.10. Indien er geen bezwaarschriften zijn ingediend, zal de uitslag op 7 juni 2017 onaantastbaar zijn. De gekozen studenten zullen na 7 juni 2017 een brief krijgen om aan te geven of zij hun verkiezing aanvaarden.

 

Provisional results elections student council

According to the provisional election results of 19 May 2017 following the elections for the university’s Student Council at institutional level held on 17 and 18 May 2017, the Central Election Committee hereby declares that the following candidates have been provisional elected:

The Student Council at institutional level:

Lijst 1, ORAS:
1 Marijke Blom
2 Benjamin Schoemaker
3 Yannick Hoff
4 Fieke Noordam
5 Daan Gorsse
6 Carel Wagenaar
7 Marie Sam Rutten

Lijst 2, Bèta:
1 Janna Beukers
2 Stijn Burmanje
3 Axel Meeuwissen

The final results will be made known on 29 May 2017. Possible formal objections pertaining to the validity of the above results must be submitted, in writing, to the election committee at the latest on 6 June 2017 17:00 pm to: the Student Council Election Committee, Stevinweg 1, 2628 CN Delft, room 5.10. If no formal objections are received then the results will be made irreversible on 7 June 2017. After 7 June 2017 the elected students will be requested, by letter, to confirm their acceptance.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft