Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Verkiezingen SR en FSR

Het College van Bestuur maakt het volgende bekend: De verkiezingen van de leden van de Studentenraad (SR) en de Facultaire Studentenraden (FSR) vinden via het internet plaats op woensdag 23 mei en donderdag 24 mei 2018. De verkiezingen vangen aan op woensdag 23 mei 2018 om 9:00 uur en eindigen op donderdag 24 mei 2018 om 17:00 uur.

Het College heeft voor de organisatie van de verkiezingen het onderstaande tijdschema vastgesteld. De deadline voor het indienen van de kandidatenlijsten is maandag 9 april 2018 om 17:00 uur.

Tijdschema verkiezingen SR en FSR op 23 en 24 mei 2018

01-03-2018 Publiceren verkiezingsdatum  1*
26-03-2018 t/m 03-04-2018  Inzage lijst met kiesgerechtigde en verkiesbare studenten  2*
26-03-2018 t/m 9-4-2018 Indienen kandidatenlijsten
24-04-2018  Bekend maken kandidatenlijsten  3*

Verkiezingen 23 en 24 mei 2018

25-05-2018 Vaststellen voorlopige uitslag
04-06-2018 Vaststellen en bekendmaken definitieve uitslag  4*

*Bezwaarschrift binnen één week na:
1) 1 maart 2018 2) 3 april 2018 3)  24 april 2018 4) 4 juni 2018

 

Elections to the Student Council and Faculty Student Councils

The Executive Board hereby announces that the elections of the members of the Student Council (SR) and the Faculty Student Councils (FSR) will take place via the internet on Wednesday the 23rd and Thursday the 24th of May 2018. The elections begin on Wednesday the 23rd of May 2018 at 09.00 hrs and finish on Thursday 24th of May 2018 at 17.00 hrs.

The Board has laid down the timetable for organising the elections (see below). The deadline for submitting candidate lists is Monday the 9th of April 2018 at 17.00 hrs.

01-03-2018 announcement of election dates 1*
26-03-2018 to 03-04-2018 perusal of the list of students entitled to vote, and students entitled to stand 2*
26-03-2018 to 9-4-2018 submission of candidate lists
24-04-2018  publication of candidate lists 3*

23rd and 24th of May 2017 elections

25-05-2018 provisional results determined
04-06-2018 final results determined and announced 4*

*Objections to be submitted no later than one week after:
1) 1st of March 2018 2) 3rd of April 2018 3) 24th of April 2018 4) 4th of June 2018

Comments are closed.

© 2011 TU Delft