Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Elections members of the Student Council

*For English see below*

Verkiezingen leden studentenraad op instellings- en facultair niveau
De Verkiezingscommissie maakt hierbij de kandidaten voor de verkiezingen op 23 en 24 mei 2018 van de leden van de studentenraad op instellingsniveau en facultair niveau bekend. De kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld introduceren zichzelf op https://stem.tudelft.nl/

Tegen de geldigheid van de kandidatenlijst kan tot donderdag 3 mei 2018 17:00 uur bezwaar worden ingediend. Indien er geen bezwaarschriften zijn ingediend, zullen de kandidatenlijsten op 4 mei 2018 onaantastbaar zijn. Bezwaarschriften kunnen ingediend worden bij de Verkiezingscommissie via JZ@tudelft.nl


Elections members of the Student Council at institutional and faculty level
The Central Election Committee makes known the candidates for the elections for the university’s Student Council at institutional and faculty level on the 23rd and 24rd of May 2018. 
Candidates who join the elections introduce themselves at https://stem.tudelft.nl/A formal objection pertaining to the validity of the candidate lists can be submitted in writing, to the election committee until 5.00 p.m. on Thursday the 3rd of May 2018. If no formal objections are received then the results will be made irreversible on the 4th of May 2018. Formal objections can be submitted via JZ@tudelft.nl

Comments are closed.

© 2011 TU Delft