Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

TU Delft Student News

Change in digital (direct debit) authorization for tuition fees from 12 to 9 months

Scroll down for Dutch

Starting from academic year 2022/2023, TU Delft will change the digital (direct debit) authorization for tuition fees from 12 months to 9 months. If you choose to pay in instalments, you will pay 1/9th of the tuition fee each month from September to May. This means that the monthly direct debit (from September to May) will be higher. In the months of June, July and August there will be no more direct debits.

More information about the payment of tuition fees can be found on the website.

——————————–

Wijziging incassotermijnen collegegeld van 12 naar 9 maanden

Met ingang van studiejaar 2022/2023 past TU Delft de incassotermijnen voor betaling van het collegegeld aan van 12 maanden naar 9 maanden. Kies je voor incassobetaling in termijnen, dan betaal je in de maanden september t/m mei maandelijks 1/9e deel van het collegegeld. Dit betekent dat het incassobedrag per maand (september t/m mei) hoger wordt. In de maanden juni, juli en augustus zullen er geen incasso’s meer plaatsvinden.

Meer informatie over betaling van het collegegeld vind je op de website.

 

You’r invited! A dialogue about flexibility and resilience.

De TU Delft is producing a new series of interviews by collecting the stories of students. YOU!

What is it?
After the success of the ‘UNLOCKING… Educators of TU Delft’ series the university would like to hear YOUR story about flexibility and resilience. The emphasis here is on the storytelling part. Personal stories, anecdotes and insights are being turned into an inspirational and optimistic stories.

Who is it for?
You. The narrative of filmmaking is a powerful thing. Reality is authoritative. It’s hard to argue with a true story. And when we, together with you, can make that story clear and compelling, we help others to achieve their goals during changing situations.

Want to share your story? Please sign up via this link

Corona update: face mask no longer necessary while sitting down in classrooms if a distance of 1.5 metres can be maintained

Zie beneden voor Nederlands

Exams
Exams will take place as planned. We urge everyone not to come to the campus for an exam in case of a positive test, when you have corona symptoms, or when you must quarantine.

Face masks on campus
We expect all our students on campus to wear a face mask when moving between rooms, but also when sitting down in (class)rooms if a distance of 1.5 metres cannot be maintained. Face masks should also be worn outside, if a distance of 1.5 metres cannot be kept. Instead of using reusable cloth masks, it is recommended to use disposable face masks, preferably type II. Microbiological, chemical and radiological laboratories are exceptions to this rule, as specific rules with regards to face protection apply.

Maximum group size
Once again, a maximum group size of 75 people per independent room applies.

Keep an eye on Brightspace for updates. Read the full update here.

__________

Tentamens
Tentamens gaan gewoon door zoals gepland. We verzoeken iedereen met klem om niet naar de campus te komen voor een tentamen in geval van een positieve test, wanneer je coronaklachten hebt of als je in quarantaine moet.

Mondkapjes op campus
We verwachten dat al onze studenten op de campus een mondkapje dragen, niet alleen tijdens het verplaatsen, maar ook zittend in (onderwijs-)ruimtes waar geen 1.5 meter afstand gehouden kan worden. Ook buiten dienen mondkapjes gedragen te worden wanneer er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het advies is om in plaats van stoffen mondkapjes gebruik te maken van wegwerp-mondmaskers, waarbij de voorkeur uitgaat naar type II. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria, waar specifieke regels voor gezichtsbescherming gelden.

Maximum groepsgrootte
Opnieuw geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen per zelfstandige ruimte.

Houd Brightspace in de gaten voor updates. Lees de volledige update hier.

Take part in the National Student Survey 2022!

Zie beneden voor Nederlands

Take part in the National Student Survey 2022!

This week the National Student Survey (NSE) is kicking off! An invite will be sent to your student email.

The TU Delft would like to know if you are satisfied with the education programme you’re currently pursuing. The NSE results give us insight into the quality of our education. Your input, together with that of over 270.000 other students, will also be used to inform prospective students on their future study choice.

To make it even more fun, the NSE is giving away some really great prizes! So what are you waiting for? Check your email, fill in the survey and let your voice be heard! You can fill in the survey until 13 March 2022.

Can’t find your link to the survey in your email? You can request a new one here.

_________________

Doe mee aan de Nationale Studenten Enquête van 2022!

Deze week gaat de Nationale Studenten Enquete (NSE) van start! Je krijgt hiervoor een oproep binnen op je studentmail account.

De TU Delft wil graag weten of je tevreden bent over je opleiding. De NSE-resultaten geven ons inzicht over de kwaliteit van ons onderwijs. Ook wordt jouw mening samen met die van ruim 270.000 andere studenten gebruikt voor landelijke studiekeuzevoorlichting.

Om het nog leuker te maken, maak je kans op mooie prijzen! Dus waar wacht je nog op? Ga naar je mail, vul de enquête in en laat je stem horen! Invullen kan tot en met 13 maart 2022.

Kun je de link naar de enquête niet vinden in je e-mail? Hier vraag je hem opnieuw op.

Elections to the Student Council and Faculty Student Councils

The Executive Board hereby announces that the elections of the members of the Central Student Council (SR) and the Faculty Student Councils (FSR) will take place via the internet from Wednesday 11 May 2022 (8:00) up to and including Thursday 12 May 2022 (17:00).

The Board has laid down the timetable for organising the elections (see below). The dates mentioned are hard deadlines from which no deviation can be made under the Electoral Regulations.

Elections to the SR and FSR 2021

Objections to be submitted no later than one week after:
1) 17 January 2022 2) 14 March 2022 3) 20 April 2022 4) 13 May 2022
Objections can be submitted to: jz@tudelft.nl.

——————————————————————————————————————————————————–

Verkiezingen Centrale Studentenraad en Facultaire Studentenraden
Het College van Bestuur maakt het volgende bekend: De verkiezingen van de leden van de Centrale Studentenraad (SR) en de Facultaire Studentenraden (FSR) vinden via internet plaats van woensdag 11 mei 2022 (8:00 uur) tot en met donderdag 12 mei 2022 (17:00 uur).

Het College heeft voor de organisatie van de verkiezingen het onderstaande tijdschema vastgesteld. De genoemde data betreffen harde deadlines waar op grond van het Kiesreglement niet van kan worden afgeweken.

Tijdschema verkiezingen SR en FSR 2022

Bezwaar indienen is mogelijk binnen één week na:
1) 17 januari 2022 2) 14 maart 2022 3) 20 april 2022 4) 13 mei 2022
Bezwaar kan worden ingediend bij: jz@tudelft.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona update: campus to reopen, stricter requirement to wear a face mask

Zie beneden voor Nederlands

On January 14, the government decided that universities, and with them TU Delft, can partially reopen for education and research as of January 15.

Exams 
Exams will take place as planned. We urge everyone not to come to the campus for an exam in case of a positive test, when you have corona symptoms, or when you must quarantine.

Face masks on campus 
There is a stricter requirement to wear a face mask. This means that everyone has to wear a disposable face mask on campus, not only when moving around, but also when sitting in teaching rooms, with the exception of certain practicals and in laboratories where a face mask is not allowed for safety reasons. Also outside, face masks should be worn when a distance of 1.5 metres cannot be maintained. The advice from now on is to wear a disposable face mask. Fabric and homemade face masks are not recommended.

Maximum group size 
Once again, a maximum group size of 75 people per independent room applies.

Keep an eye on Brightspace for updates. Read the full update here.

__________

Op 14 januari jl. heeft het kabinet besloten dat de universiteiten en daarmee de TU Delft vanaf 15 januari weer gedeeltelijk open mogen voor onderwijs en onderzoek.

Tentamens 
Tentamens gaan dus gewoon door zoals gepland. We verzoeken iedereen met klem om niet naar de campus te komen voor een tentamen in geval van een positieve test, wanneer je coronaklachten hebt of als je in quarantaine moet.

Mondkapjes op campus
Daarbij geldt dat er een aanscherping is voor het dragen van een mondkapje. Dat betekent dat iedereen een wegwerpmondkapje draagt op de campus, niet alleen tijdens het verplaatsen, maar ook zittend in onderwijsruimtes, met uitzondering van bepaalde practica en in laboratoria waar juist een mondkapje in verband met de veiligheid niet op mag. Ook buiten dienen mondkapjes gedragen te worden wanneer er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het advies is vanaf nu om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

Maximum groepsgrootte
Opnieuw geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen per zelfstandige ruimte.

Houd Brightspace in de gaten voor updates. Lees de volledige update hier.

Need some support from a Study Buddy?

Do you experience any challenges during your studies? You are not the only one! A Study Buddy might help.

A buddy can help you organize your study activities or study approach. You can also ask for a Buddy if you need some (extra) social contact. You meet with your Buddy for one hour a week, online or face-to-face. This project was initially only available for students with special needs. Since last year the availability of buddies has been extended to all students.

Do you need more information about the project or would you like to sign up?
Send an e-mail to centralcounsellors@tudelft.nl. Please, mention in your e-mail the following:
• name, study in which you are enrolled and student number
• what kind of support you need from a study buddy
• buddy characteristics (study, faculty, gender, age, etc.)

More info? Check here Study Buddy Project

———————————————————————————————————————————–

Study Buddy Project

Ervaar je weleens uitdagingen bij het studeren? Heb je moeite met (thuis) studeren en zou je wel wat hulp kunnen gebruiken van een medestudent? Wellicht is een study buddy dan wat voor jou! Met een buddy spreek je een uur per week af. De buddy kan helpen bij je studieplanning of studieaanpak. Je kunt ook een buddy inschakelen als je wat meer behoefte hebt aan sociaal contact. Het project is in eerste instantie bestemd voor studenten met een functiebeperking maar sinds de coronamaatregelen van het afgelopen jaar is deelname aan dit project nu ook mogelijk voor studenten zonder een functiebeperking.

Meer informatie of aanmelden?
Stuur een email naar centralcounsellors@tudelft.nl. Vermeld in de e-mail de volgende gegevens:
• naam, studie en studentnummer
• waarvoor wil je hulp van een buddy?
• waar moet jouw buddy aan voldoen? Denk aan wel/niet zelfde studie, leeftijd, geslacht, etc.

Meer info? Lees hier Study Buddy Project

14 January Dies Natalis TU Delft

Scroll naar beneden voor Nederlands

On 8 January, 2022, TU Delft celebrates its 180th anniversary. We will mark this on 14 January during our Dies Natalis ceremony, when we will also kick-off of our anniversary year. From that day on, everyone can participate in a 180-day anniversary programme devoted to the energy transition. More information can be found on the anniversary homepage. 

Speeding up the Energy Transition
The energy transition is an important pillar in the fight against climate change and with 1.000 energy scientists TU Delft is a major player. We want to use our knowledge and expertise to accelerate the success of the energy transition. To lend force to this ambition, “Speeding up the Energy Transition“ is the theme of our anniversary year. For 180 days we will focus extra attention on this topic, both within TU Delft and in the world around us. The energy transition is a huge undertaking that calls for innovation and radical change on many fronts. It will only succeed by means of cooperation within and outside the scientific community. That is why we are not taking on this challenge by ourselves, but together with industry, governments, alumni and other stakeholders.

Energy Accelerator Team
At the Dies Natalis, we will also introduce our Energy Accelerator Team: a multidisciplinary team of ten talented Delft energy scientists. They will identify and drive TU Delft’s impact on the energy transition and its intended acceleration. The Energy Accelerator Team will propagate our active role in the energy transition and take the lead therein within the university.

Honorary doctorates
Honorary doctorates are traditionally awarded during the Dies Natalis; this year there are three.

Two scientific honorary doctorates to:
Jürgen Janek, Professor of Physical Chemistry at the Justus Liebig University in Giessen, Germany, for his fundamental work on Solid State Electrochemistry and his global leadership in disseminating his knowledge and experience in this field.

Jennifer Holmgren, CEO of the US carbon recycling company LanzaTech, for her pioneering work on Industrial Biotechnology and her inspirational leadership focused on achieving a circular carbon economy.

An honorary doctorate for societal contributions to:
Frans Timmermans, Executive Vice President of the European Commission, for his efforts in the social arena to put climate issues on the agenda and to get governments, businesses and institutions in the Netherlands, Europe and the world to take the necessary action.

During the ceremony, the honorary professors will award the honorary doctorates and deliver a speech (‘laudatio’) in praise of the recipients.

Energyclub
The Energclub is especially for interested students who want to be closely involved in the energy transition. Click here for more information.

Watch the Dies Natalis online
The Dies Natalis ceremony starts at 16.00; due to Covid-19 measures the event takes place online. To follow the event online, please register here. You will then receive a link to the live event a few days before the ceremony.

______________________

Op 8 januari 2022 bestaat TU Delft 180 jaar. Dat vieren wij op 14 januari tijdens de Dies Natalis-ceremonie, tevens de aftrap van ons lustrumjaar. Vanaf die dag kan iedereen 180 dagen lang meedoen aan een lustrumprogramma dat geheel in het teken staat van de energietransitie. Meer informatie vind je op de lustrum homepage. 

Speeding up the Energy Transition
De energietransitie is een belangrijke pijler in het tegengaan van klimaatverandering. Met 1000 energiewetenschappers is TU Delft daarin een speler van formaat. We willen onze kennis en kunde inzetten om die transitie versneld tot een succes te maken. Om die ambitie kracht bij te zetten is “Speeding up the Energy Transition“ het thema van ons lustrumjaar: 180 dagen lang besteden we extra aandacht aan dit thema. Binnen TU Delft, maar juist ook met de wereld om ons heen. De energietransitie is namelijk een enorme opgave die vraagt om innovatie en radicale verandering op vele fronten. Dat kan slechts slagen door samenwerking binnen en buiten de wetenschap. Die uitdaging gaan we daarom niet alleen aan, maar samen met bedrijfsleven, overheden, alumni en andere belanghebbenden.

Energy Accelerator Team
Op de Dies Natalis introduceren we ook ons Energy Accelerator Team: een multidisciplinair team van tien getalenteerde Delftse energiewetenschappers. Zij zullen de impact van de TU Delft op de energietransitie en de beoogde versnelling daarvan in kaart brengen en aanjagen. Het Energy Accelerator Team zal onze actieve rol in de energietransitie uitdragen en binnen de universiteit het voortouw nemen in dit domein.

Eredoctoraten
Tijdens de Dies Natalis worden traditioneel eredoctoraten uitgereikt; dit jaar zijn dat er drie.

Twee wetenschappelijke eredoctoraten aan: Jürgen Janek, Professor in de fysische chemie aan de Justus Liebig Universiteit in het Duitse Giessen, vanwege zijn fundamentele werk voor Solid State Electrochemistry en zijn wereldwijde leiderschap in het verspreiden van de kennis en ervaring hierover.

Jennifer Holmgren, CEO van het Amerikaanse koolstofrecyclingbedrijf LanzaTech, vanwege haar voortrekkersrol op gebied van Industriële Biotechnologie en haar inspirerend leiderschap gericht op het verwezenlijken van een circulaire koolstofeconomie.

Een sociaal-maatschappelijk eredoctoraat aan: Frans Timmermans, Vicevoorzitter van de Europese Commissie, voor zijn inzet in het maatschappelijke veld om de klimaatproblematiek op de agenda te zetten en overheden, bedrijfsleven en instellingen in Nederland, Europa en in de wereld in beweging te krijgen om noodzakelijke actie te ondernemen.

Tijdens de ceremonie zullen de erepromotoren de eredoctoraten uitreiken en een laudatio (lofrede) voor de ontvangers uitspreken.

Energyclub
De Energyclub is speciaal voor geinteresseerde studenten die nauw betrokken willen worden bij de energietransitie. Klik hier voor meer informatie.

Dies Natalis (online) bijwonen?
De Dies Natalis start om 16.00 en vindt vanwege de coronamaatregelen geheel online plaats. De voertaal is Engels. Wil je online aanwezig zijn, geef je dan hier op. Je krijgt dan een aantal dagen voor de ceremonie een link toegestuurd waar je de bijeenkomst live kunt volgen.

Placement Tests for the English language courses at TU Delft

Lectures, meetings, presentations, project groups – Everything is in English!

  • Do you find it difficult to follow lectures in English?
  • Are you having trouble being understood in project groups?
  • Are presentations in English more difficult than in your own language?
  • Do you notice that you cannot say precisely what you mean during meetings?

Take an English course at TU Delft!
The English courses are available for all students and PhD candidates at TU Delft.
(Courses are free for BSc and MSc Students)

For more information on the courses please visit our website: www.itav.tudelft.nl

Don’t know which course or what level? Don’t worry. Take our Placement Test to find out which course is the best for you! (Do you want to take Writing a Master’s Thesis in English? You can just sign up for the course, no Placement Test needed!)

Placement Test
Our next Placement Tests are on:

Friday 14 January – 14:00 and 16:00
Tuesday 25 January – 14:00, 15:30, 17:00 and 18:30

Location: computer room B at the Faculty TPM, Jaffalaan 5, Delft (building 31)

Register now
Enrol in the Brightspace course called Placement Test English 2021-2022 and sign up.

Help a fellow student for one hour a week. Become a Study Buddy!

Are you a senior TU Delft student and would you like to help out another student during these challenging times?

As a Study Buddy you can support a fellow student with a request for help. You meet up (online) for 1 hour per week to discuss planning, to give advice on how to tackle a certain course or to have a cup of coffee on campus (with 1,5m distance). You determine the purpose and the duration of your teamwork with one of the coordinators of the project. We offer you an (Online) training on communication- and coaching skills with a certificate.

Who can be a Study Buddy?
• You’re a TU Delft senior student and you’d like an extra challenge during your studies
• You’re a good listener and you would like to help out a fellow student
• You’re available for 1 hour per week during the 2021-2022 academic year

What we offer
• The valuable experience of coaching and helping a fellow student
• (Online) training on communication- and coaching skills with a certificate
• Individual coaching by a Central Counsellor or Psychologist of the TU Delft

Do you need more information or would you like to sign up?
Send an e-mail to centralcounsellors@tudelft.nl. Please mention in your e-mail the following:
• name, study in which you are enrolled, student number
• what kind of support would you like to offer?
• student characteristics (study, faculty, gender, age, etc.)

More info? Check here Study Buddy Project
________________________________________________________________-
Help een medestudent. Word Study Buddy!
Ben je ouderejaars student en vind je het leuk om een medestudent te helpen in deze uitdagende periode? Geef je dan op als study buddy! Als buddy help je één Nederlandse of internationale medestudent met of zonder functiebeperking. Je spreekt een uur per week met elkaar af. Het kan dan gaan om hulp bij studieplanning, vakken aanpakken of gewoon een babbeltje.
Je spreekt onderling af wat het doel van de begeleiding is en hoe lang het traject duurt. Tijdens het traject wordt ook een training oplossingsgericht coachen aangeboden met certificaat.

Wat moet je in huis hebben als study buddy?
• je bent ouderejaars student aan de TU Delft en studeren gaat je goed af
• je kunt goed luisteren en je verplaatsen in anderen
• Je bent gedurende een half tot een heel studiejaar 1 uur per week beschikbaar

Wat bieden we je?
• de leerzame ervaring en de voldoening van het coachen van een medestudent
• (online) intervisie en/of themabijeenkomsten over coaching en communicatie
• een (online) training over oplossingsgericht coachen met certificaat

Meer informatie of direct aanmelden als Study Buddy?
Stuur een email naar centralcounsellors@tudelft.nl met wat informatie over jezelf en een antwoord op de volgende vragen:
– begeleid je graag een internationale of Nederlandse student?
– zou je een student willen helpen binnen de eigen faculteit en/of daarbuiten?
– wat voor hulp kan/wil je bieden?
– tot wanneer ben je beschikbaar als buddy?

Meer info? Lees hier Study Buddy Project

© 2011 TU Delft