Student Portal

Visit Student portal

Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

TU Delft Student News

Last action before the summer holidays!

Check if you can still get care allowance and/or rent benefit. Don’t leave any money lying around and apply by 1 September at the latest.

Many students never check whether they are entitled to benefits such as care allowance or housing benefit. For example, because they think they are not entitled to a grant. This is a shame, because students are missing out on dozens of euros a month. You might be one of them.

Applications for health care and/or housing benefit can be made retrospectively. This means that you can apply for care and/or rent allowance for the previous year up to and including 1 September.

So, before you go on your summer holiday, make a test calculation at toeslagen.nl/kaniktoeslagkrijgen and apply for your benefit(s) by 1 September at the latest.

________________________________________________________

Laatste actie voor je zomervakantie!

Check of jij nog zorg- en/of huurtoeslag kunt krijgen. Laat geen geld liggen en vraag het uiterlijk 1 september aan.

Veel studenten checken nooit of ze recht hebben op toeslagen, zoals zorg- of huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat ze denken dat ze niet in aanmerking komen voor een toeslag. Zonde, want daarmee laten studenten tientallen euro’s per maand liggen. Misschien geldt dat ook voor jou.

Het aanvragen van zorg- en/of huurtoeslag kan met terugwerkende kracht. Dat betekent dat je nog tot en met 1 september zorg- en/of huurtoeslag kunt aanvragen over vorig jaar.

Dus doe nog één laatste actie voordat je zomervakantie begint: maak een proefberekening op toeslagen.nl/kaniktoeslagkrijgen en vraag uiterlijk 1 september je toeslag(en) aan.

No trains between The Hague HS and Rotterdam Centraal during resits week

From Saturday 13 July to Thursday 25 July there will be no trains between The Hague HS and Rotterdam Centraal due to maintenance work. Buses will be used instead. Please allow extra travel time. Plan your journey close to departure using journeyplanner for the most recent advice.

Visit the NS website for more information.

________________________________________________________________________________

Geen treinen tussen Den Haag HS en Rotterdam Centraal tijdens de herkansingsweek

Vanaf zaterdag 13 t/m donderdag 25 juli rijden er door werkzaamheden geen treinen tussen Den Haag HS en Rotterdam Centraal. In plaats daarvan zijn er bussen beschikbaar. Houd rekening met extra reistijd. Plan je reis kort voor vertrek met de reisplanner voor het meest actuele advies.

Ga naar de website van NS voor meer informatie.

Education Inspectorate’s reaction to Plan for Change

This week, the Education Inspectorate shared its findings on TU Delft’s social safety improvement plan: the Plan for Change. Read how the Executive Board responded here.

_______________________________________________________________

Reactie onderwijsinspectie op ‘Plan for Change’

Deze week deelde de onderwijsinspectie haar bevindingen op het verbeterplan sociale veiligheid van de TU Delft: het Plan for Change. Lees hier hoe de het College van Bestuur hierop heeft gereageerd.

Social safety update

Below you will find the first update on the progress of the Plan For Change in the context of integrity and social safety. You can expect updates every month in future.
Each update explains in brief what has been achieved in the context of the Plan for Change during the past month. There will also be a short preview of the forthcoming month. The updates will cover the topics that feature in the Plan for Change : Culture, Structure and System. The Integrity Office, HR and Communications have jointly created an inventory of all the actions and recommendations contained in the Plan for Change and of the following documents (and others):

 • Analysis of TU Delft’s integrity system published
 • Reaction CvB on study Labour Authority
 • Results Employee Monitor 2024 out now
 • Annual reports of confidential advisors and ombuds officers online

__________________________________________________________________________

Update sociale veiligheid

Dit is de eerste update over de voortgang van Plan For Change in het kader van integriteit en sociale veiligheid. De komende tijd kun je elke maand een update verwachten.
Elke update geeft verkort weer wat in de voorgaande maand in het kader van Plan for Change is gerealiseerd. Ook vind je een korte vooruitblik op de eerstvolgende maand. De update behandelt de onderwerpen zoals die in het Plan for Change zijn gebruikt: Cultuur, Structuur en Systeem. Het Integrity Office, HR en Communicatie hebben samen alle acties en aanbevelingen geinventariseerd uit het Plan for Change en onder andere de volgende documenten:

 • de Systeemanalyse Integriteit
 • het rapport van de Arbeidsinspectie
 • de Medewerkers Monitor
 • de jaarverslagen van Vertrouwenspersonen en Ombudsfunctionarissen

Adjusted opening hours Echo, Pulse, Drebbelweg, Flux and Fellowship

Due to the summer period, the Echo, Pulse, Drebbelweg, Flux and Fellowship buildings will have adjusted opening hours.

______________________________________________________________________

Aangepaste openingstijden Echo, Pulse, Drebbelweg, Flux en Fellowship

Vanwege de zomerperiode gelden er aangepaste openingstijden voor de onderwijsgebouwen Echo, Pulse, Drebbelweg, Flux en Fellowship.

Click on the image to enlarge.

English language courses at TU Delft

Lectures, meetings, presentations, project groups – Everything is in English! 

 • Do you find it difficult to follow lectures in English? 
 • Are you having trouble being understood in project groups? 
 • Are presentations in English more difficult than in your own language? 
 • Do you notice that you cannot say precisely what you mean during meetings? 

Take an English course at TU Delft! 

The English courses are available for all students and PhD candidates at TU Delft. 

(Courses are free for BSc and MSc Students) 

For more information on the courses please visit our website: www.itav.tudelft.nl 

Don’t know which course or what level? Don’t worry. Take our Placement Test to find out which course is the best for you! (Do you want to take Writing a Master’s Thesis in English? You can just sign up for the course, no Placement Test needed!). 

Placement Test 

Our next Placement Tests are on: 

Date & Time 

Tuesday 27 August 16:00 

Wednesday 28 August 17:00 

Thursday 29 August 13:00 

Location: computer room B at the Faculty TPM, Jaffalaan 5, Delft (building 31). 

Register now 

Enrol in the Brightspace course called Placement Test English 2024-2025 and sign up.

Exhale summer break

How time flies! The first 6 months of Exhale are almost over, and soon summer will start. During the summer break, Exhale will be closed from Monday, July 1st, but it will be open again with adjusted hours during the OWee. Please keep an eye on our Instagram account for more information about our hours during that time. Exhale will reopen regularly from Monday, 2 September, and we will kick off with a jam-packed third Exhale Week full of free events that spark creativity and connection!

The third Exhale Week will focus on new beginnings and creating a community, an important topic for both new TU Delft students and returning students. We’ll be countering productivity culture with events and workshops such as a foraging walk, a creative Drink & Draw class focusing on messing up, a journaling workshop, and a panel discussion and open mic for students on the topic of failure and redirection.

Programme and sign up
You can participate in any or all events during the Exhale Week and you do not need a subscription at X to join in. You can find all the Exhale Week events from on the Exhale website. Want to sign up? You can do that on the website! We hope to see you back at Exhale in September!

_____________________________________________________________________________________________________

Exhale zomervakantie

De tijd vliegt! De eerste 6 maanden van Exhale zit er bijna op en binnenkort start de zomer. Vanaf maandag 1 juli start de zomer break bij Exhale en sluiten we tijdelijk onze deuren. Tijdens de OWee is Exhale open met aangepaste openingstijden, houd voor meer info hierover ons Instagram account in de gaten. Daarna zal Exhale weer regulier open gaan vanaf maandag 2 september en gaan we van start met een bomvolle derde Exhale Week vol gratis events die creativiteit en connectie uitlokken!

De derde Exhale Week staat in het teken van een nieuwe start en het creëren van een community. Een belangrijk onderwerp voor zowel alle nieuwe TU Delft studenten als de studenten die na de zomer terugkeren op de campus.

We gaan de strijd aan met de productiviteitscultuur met evenementen en workshops zoals een wandeling met workshop wildplukken, een ‘creative mess’ Drink & Teken, een journaling workshop en een panelgesprek & open mic voor studenten rondom het onderwerp falen.

Programma & aanmelden
Je kunt los deelnemen aan ieder onderdeel van de Exhale Week en je hebt hiervoor geen X-abonnement nodig. Het volledige programma is te bekijken op de website van Exhale. Wil je je aanmelden? Ook dat kan op de website! We hopen je in september terug te zien bij Exhale!

ICT maintenance weekend on 6-7 July

This whole weekend we are working on several applications, updates on servers and databases and updates on the network devices. The maintenance starts on 6h30 AM on Saturday morning and continues until the evening. We ask for understanding for any inconvenience.  

The network, both wireless and fixed, and all basic services including printing, cash registers and pin systems, lockers, coffee and vending machines are available. The access to the buildings and their facilities is as usual during the weekend.

Information
If you have any questions about the maintenance weekend, please contact the Service Desk in your building. If you’d like us to keep you informed about all maintenance work and possible disruptions, click here and go to ‘Maintenance’.

————————————————————————————————–

ICT-onderhoudsweekend op 6-7 juli

Op 6-7 juli staat een ICT-onderhoudsweekend gepland. Dit gehele weekend wordt gewerkt aan diverse applicaties, updates op servers en databases en updates op de netwerkapparatuur. Het onderhoud start om 6.30 uur op zaterdagochtend en loopt door tot de avond. Wij vragen begrip voor eventuele overlast.

Het netwerk, zowel draadloos als vast, en basisdiensten waaronder printen, kassa’s en pinsystemen, lockers, koffie- en snoepautomaten zijn gewoon beschikbaar. De toegang tot de gebouwen en hun faciliteiten zijn hetzelfde als elk weekend.

Informatie
Voor vragen over het onderhoudsweekend kun je contact opnemen met het Servicepunt in jouw gebouw. Wil je op de hoogte blijven van alle onderhoudswerkzaamheden en mogelijke storingen, kijk dan op Meldingen ICT, onder het tabblad ‘Onderhoud’.

Survey of our students’ perception of inclusiveness

A survey of our students was held in late 2022, the main question of which was: To what extent do students perceive TU Delft as an inclusive educational institution? An inclusive learning environment is an important factor in students’ well-being as well as making it more likely that they will be successful in their studies. The results from this baseline measurement can assist the Diversity and Inclusion Office in the development of its policies. Some 634 students took part in the survey – a response rate of 2.2 percent. Although the number of respondents is too low to be able to make any general conclusions, it nonetheless provides enough information for input and for deciding on the next steps regarding D&I policies at TU Delft.

Results
The general questions and the main questions on Connectedness and Authenticity were completed by 941 respondents. A total of 634 respondents completed the questionnaire in full. More than 40% of respondents feel that they belong and are able to be themselves at TU Delft. However, around 12% of those participating feel the exact opposite, or do not do so strongly. This percentage was higher among respondents who identified with a minority group. These mostly involved students who are part of the LGBTQ+ community, students from a different cultural or ethnic background, international students, and female students in predominantly male environments.
Some of the respondents reported having experienced or witnessed undesirable behaviour. This often involved gossiping, excluding others from social situations, or unfair supervision practices. Finally, many respondents are not aware of where they can report and get help in cases of discrimination or undesirable behaviour.

Recommendations
Leiden University of Applied Sciences, which conducted the study, makes a number of recommendations. In addition to holding follow-up research, they include improving the visibility of the resources available to students and structurally monitoring perceptions and approaches to inclusiveness and undesirable behaviour. The recommendations are in line with previous findings in the Inspectorate of Education report, the TU Delft System Integrity Analysis, and elsewhere. The results of this study will be incorporated into the approach to social safety at TU Delft, described in the Plan for Change.

​​​​​​​More info?
For questions about the survey, you can also contact the Diversity and Inclusion Office by emailing diversity@tudelft.nl.

_________________________________________________________________

Inclusiebeleving van onze studenten onderzocht

Eind 2022 werd er een onderzoek onder studenten uitgezet met als centrale vraag: Hoe inclusief ervaren studenten de TU Delft als onderwijsinstelling? Een inclusief leerklimaat is een belangrijke factor voor het welzijn van studenten en vergroot tevens hun kans op studiesucces. De resultaten van deze nulmeting kunnen het Diversity & Inclusion Office helpen bij het ontwikkelen van beleid. Er deden 634 studenten mee aan het onderzoek; een responspercentage van 2,2 procent. Hoewel het aantal respondenten te laag is om op basis van deze data generaliseerbare conclusies te trekken, biedt de informatie genoeg inzichten en mogelijkheden voor vervolgstappen en input voor D&I beleid binnen de TU Delft.

Resultaten
De algemene vragen en de hoofdvragen over Verbondenheid en Authenticiteit werden door 941 respondenten ingevuld. In totaal hebben 634 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Meer dan 40% van de respondenten gaf aan het gevoel te hebben erbij te horen en zichzelf te kunnen zijn bij TU Delft. Zo’n 12% van de deelnemers had dat gevoel juist niet, of niet sterk. Dat percentage was hoger onder de respondenten die zich met een minderheidsgroep identificeerden. Daarbij ging het meestal om studenten die deel uit maken van de LGBTQ+ gemeenschap, studenten die een andere culturele of etnische achtergrond hebben, internationale studenten en vrouwelijke studenten in een overwegend mannelijke omgeving.
Een deel van de respondenten gaf aan ongewenst gedrag te hebben ervaren of er getuige van te zijn geweest. Vaak ging het dan om roddelen, het uitsluiten van anderen van sociale situaties of oneerlijke begeleidingspraktijken. Lang niet alle deelnemers ten slotte waren ervan op de hoogte  waar ze melding zouden kunnen maken en hulp krijgen in geval van discriminatie of ongewenst gedrag.

Aanbevelingen
De Hogeschool Leiden, die het onderzoek uitvoerde, doet een aantal aanbevelingen. Naast het doen van vervolgonderzoek gaat het onder meer om het versterken van de zichtbaarheid van de hulpbronnen voor studenten en het structureel monitoren van de beleving en aanpak van inclusie en ongewenst gedrag. Die aanbevelingen zijn in lijn met eerdere bevingen uit o.a. het Inspectierapport en de Systeemanalyse Integriteit TU Delft. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de aanpak van sociale veiligheid bij TU Delft zoals beschreven in het Plan for Change.

​​​​​​​Meer weten?
Voor vragen over het onderzoek kun je ook terecht bij het Diversity & Inclusion Office door een email te sturen naar diversity@tudelft.nl.

Work begins on new Aula tram and bus stop

Work to prepare the new Aula tram and bus stop will start on Monday 1 July. The stop will be moved to the north, close to building 30A (ESA Directorate). In the coming period, the cycle and footpath between Jaffalaan and Christiaan Huygensweg will be relocated to make way for the new tram and bus stop and the adjacent road.  This means that the cycle and footpath will be closer to building 30A. From 22 July, a temporary diversion will be in place and you can access and leave the campus via Schoemakerstraat or Leeghwaterstraat. Alternative routes will be signposted.

Work on the new cycle and footpath is expected to take six weeks and be completed by mid-August. From September, the remaining work will start: the construction of the motorway, the realisation of the connection to the square in front of the StuD and finally the restoration of the Mekelpark in front of the auditorium. These works depend on the progress and planning of the tramway.

Removal of the current stops at the Aula
The bus lines that previously used Christiaan Huygensweg or Mekelweg and had their own stops there will soon share the new Aula stop. This means that all bus lines and the tram will soon stop here. This will be more convenient for travellers and will improve traffic safety by reducing crossing traffic flows. The current stops near the Aula on Christiaan Huygensweg and Mekelweg will be cancelled.

_______________________________________________________

Werkzaamheden nieuwe tram- en bushalte Aula

Maandag 1 juli starten werkzaamheden ter voorbereiding van een nieuwe tram- en bushalte Aula. Deze halte verschuift naar het Noorden en komt ter hoogte van gebouw 30A (Contact Centre). De komende tijd wordt het fiets- en voetpad tussen de Jaffalaan en de Christiaan Huygensweg verplaatst om zo ruimte te maken voor de nieuwe tram- en bushalte en naastgelegen weg.  Dit betekent dat het fietspad en het voetpad dichter op gebouw 30A komen te liggen. Vanaf 22 juli is er tijdelijk een omleiding van kracht en kun je van en naar de campus via de Schoemakerstraat of de Leeghwaterstraat. De alternatieve routes worden met borden aangegeven.

De werkzaamheden aan het nieuwe fiets- en voetpad duren naar verwachting zes weken en zijn halverwege augustus afgerond. Vanaf september starten de overige werkzaamheden: aanleg van de autoweg, realisatie van de aansluiting op het plein voor StuD uitzendbureau en tot slot het herstellen van het Mekelpark voor de Aula. Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van de vorderingen en planning van de trambaan.

Opheffing huidige haltes bij Aula
De buslijnen die voorheen op de Christiaan Huygensweg of Mekelweg reden, en daar hun eigen halte hadden, gaan straks deze nieuwe halte Aula delen. Dat betekent dat alle buslijnen en de tram straks bij deze halte stoppen. Dat is overzichtelijker voor de reiziger en het verhoogt de verkeersveiligheid doordat er minder kruisende verkeersstromen zijn. De huidige haltes bij de Aula aan de Christiaan Huygensweg en de Mekelweg komen te vervallen.

© 2011 TU Delft