Student Portal

Visit Student portal

Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

TU Delft Student News

Registration for non-selective minors starts on 15 May

See below for Dutch

Will you be taking a minor in academic year 2024-2025 in the first semester of your third bachelor year? With a minor programme you will have the opportunity to specialise in your own field or broaden your academic knowledge. Your minor programme can be thematic (a programme of modules that allows you to broaden or deepen on a specific theme) or individually composed. Thanks to our collaboration with Leiden University and Erasmus University Rotterdam, you can also choose for a thematic minor at one of these partner universities, or a joint minor.

How to find a minor?
Find the complete minor offering on www.eduxchange.nl. Before you can register for a minor you need to get an eduID, which can be easily made via www.eduID.nl.

On the website tudelft.nl/minor, you can find useful information to help you select a minor that suits your needs and interest. We recommend that you check out the admission matrix in advance to find out which minors you are admissible to, according to your bachelor programme.

Registration and admission procedure
For non-selection minors, direct registration applies (no lottery draw) and admission is based on your current study programme. There is a limited number of places available. It is therefore possible that your preferred minor is full. For Leiden, Delft and Rotterdam thematic non-selection minors, including joint-minors, you can apply on 15 May at 13:00PM.

Once you have been selected and placed within a selection minor you cannot deregister. Note that all restrictions and additional information can be found on tudelft.nl/minor, regarding the entire registration and placement for all minors. Please take a look at the overview of the registration periods.

________________________________________________

Inschrijving voor niet-selectieve minors start op 15 mei

Volg je in studiejaar 2024-2025 een minor in het eerste semester van je derde bachelorjaar? Met een minorprogramma krijg je de kans om je te specialiseren in je eigen vakgebied of je academische kennis te verbreden. Je minorprogramma kan thematisch (een programma van modules waarmee je je op een specifiek thema kunt verbreden of verdiepen) of individueel samengesteld zijn. Dankzij onze samenwerking met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam kun je ook kiezen voor een thematische minor aan een van deze partneruniversiteiten, of een joint minor.

Hoe vind je een minor?
Vind het volledige minoraanbod op www.eduxchange.nl. Voordat je je kunt inschrijven voor een minor heb je een eduID nodig, die je eenvoudig kunt aanmaken via www.eduID.nl.

Op de website tudelft.nl/minor vind je nuttige informatie om je te helpen bij het kiezen van een minor die aansluit bij jouw wensen en interesse. We raden je aan om van tevoren de toelatingsmatrix te bekijken om te zien tot welke minors je toelaatbaar bent, afhankelijk van je bacheloropleiding.

Inschrijving en toelatingsprocedure
Voor niet-selectie minoren geldt directe inschrijving (geen loting) en toelating op basis van je huidige opleiding. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het kan dus voorkomen dat de minor van jouw voorkeur vol zit. Voor Leidse, Delftse en Rotterdamse thematische niet-selectie minors, inclusief joint-minors, kun je je aanmelden op 15 mei om 13.00 uur.

Als je eenmaal geselecteerd en geplaatst bent op een selectieminor kun je je niet meer uitschrijven. Op tudelft.nl/minor vind je alle beperkingen en aanvullende informatie over de gehele inschrijving en plaatsing voor alle minoren. Bekijk het overzicht van de inschrijfperiodes.

Candidates SC and FSC 2024

See below for Dutch

The Central Election Committee hereby makes known the candidates for the elections for the university’s Central Student Council and the Faculty Student Councils on Wednesday 15 May and Thursday 16 May 2024.

Who are the candidates? Go to: https://vote.tudelft.nl and check their short introductions.

A formal objection pertaining to the validity of the candidate lists can be submitted, in writing, to the election committee until Wednesday 24 April 2024 5.00 p.m. If no formal objections are received, the results will be made irreversible on 25 April 2024. Formal objections can be submitted via JZ@tudelft.nl

Want to know what the central student council does? Click here for more information.

_____________________________________________

Kandidaten SR en FSR 2024

De Centrale Verkiezingscommissie maakt hierbij de kandidaten bekend voor de verkiezingen van woensdag 15 en donderdag 16 mei 2024 van de leden van de centrale studentenraad en de facultaire studentenraden.

Benieuwd naar de kandidaten? Ga naar: https://stem.tudelft.nl voor een korte introductie.

Tegen de geldigheid van de kandidatenlijst kan tot woensdag 24 april 2024 17:00 uur bezwaar worden ingediend. Indien er geen bezwaarschriften zijn ingediend, zullen de kandidatenlijsten op 25 april 2024 onaantastbaar zijn. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de Verkiezingscommissie via: JZ@tudelft.nl

Wil je weten wat de centrale studentenraad doet? Klik hier voor meer informatie.Start of migration to Exchange Online

All TU Delft student mailboxes will be migrated to Exchange Online soon. You don’t have to do anything for this yourself beforehand, but you will notice the transition. Exchange Online offers modern services with extensive possibilities for integration with other applications and better security. Curious when your faculty will change? Check the schedule.

___________________________________________

Overgang naar Exchange Online start

Binnenkort gaan alle mailboxen van studenten aan de TU Delft over naar Exchange Online. Je hoeft hier vooraf zelf niets voor te doen, maar merkt de overgang wel op. Exchange Online biedt moderne dienstverlening met verregaande mogelijkheden tot integratie met andere applicaties en betere mogelijkheden tot beveiliging. Ben je benieuwd wanneer jouw faculteit overgaat. Bekijk de planning.

13-17 May | Exhale Week: A week of workshops and events exploring intimacy and relationships

See below for Dutch

Four times a year at Exhale we present Exhale Weeks: a week full of activities aiming to stimulate social connection, helping you to recharge and reconnect with yourself and others! The second Exhale Week takes place from 13 to 17 May and invites you to explore intimacy and relationships during a week full of open, honest, and fun events and workshops. 

Just talking about intimacy and interpersonal matters can be a tricky arena to navigate, let alone putting it into practice. This Exhale Week is all about facing the real stuff: the deep, often unspoken terrains of love, relationships, intimacy, and everything in between. To help us out, we’ve teamed up with experts and curated a diverse and jam-packed programme of events and activities. During this Exhale Week, you can choose between a panel discussion and expert talk with professionals from the fields of psychology and relationships, an acro-yoga workshop, a Drink & Draw art class in self-portraiture, Tarot readings, and much more. And of course, there will be food trucks and drinks!

Programme & sign up
You can participate in any or all events during the Exhale Week and you do not need an X-subscription to join in. The full programme can be viewed on the Exhale website. Some events require registration and others are open to attend without registration. Want to sign up? You can do that on the website!

Outside Exhale Weeks
Outside of the four Exhale Weeks, the programme includes approximately two weekly events and workshops. The Living Room is open every day to all TU Delft students from 12:00, and the Creative Studio is open every weekday evening from 17:00 (also no X-subscription needed!). 

About Exhale
Exhale, a social living room powered by X, runs a lively programme of workshops, events, and get-togethers to facilitate and support social connection, creativity, and relaxation. From 22 January onwards, Exhale is open seven days a week (Mon-Fri 12:00–22:30, Sat-Sun 17:00–22:30) for all TU Delft students to use a space to relax, hang out, and recharge.

___________________________________________________

13-17 May | Exhale Week: A week of workshops and events exploring intimacy and relationships

Bij Exhale vinden vier keer per jaar zogenaamde Exhale Weken plaats: een week vol events en activiteiten rondom sociale connectie en ontspanning! De tweede Exhale Week vindt plaats van 13 tot 17 mei en nodigt je uit om intimiteit en relaties te verkennen tijdens een week vol open, eerlijke en leerzame evenementen en workshops.

Alleen al praten over persoonlijke relaties en intimiteit kan lastig zijn, laat staan het in de praktijk brengen. Deze Exhale Week gaat over de diepe, vaak onuitgesproken thema’s rondom liefde, relaties, intimiteit en alles daartussenin. Om ons daarbij te helpen, hebben we samen met experts een gevarieerd programma samengesteld. Tijdens deze Exhale Week kun je kiezen uit een paneldiscussie en gesprekken met deskundigen op het gebied van psychologie en relaties, een acro-yoga workshop, een Drink & Draw kunstles over zelfportretten, Tarotlezingen en nog veel meer. En natuurlijk zijn er foodtrucks en drankjes!

Programma & registreren
Je kunt los deelnemen aan ieder onderdeel van de Exhale Week en je hebt hiervoor geen X-abonnement nodig. Het volledige programma is te bekijken op de website van Exhale. Bij sommige evenementen kun je zonder registratie binnenlopen en voor een aantal is een aanmelding vooral wel nodig. Wil je je aanmelden? Ook dat kan op de website!

Buiten de Exhale Weeks
Buiten de vier Exhale Weeks omvat het programma tweewekelijkse evenementen en workshops. De Living Room is voor alle studenten van TU Delft elke dag geopend vanaf 12.00 uur en de Creative Studio is elke avond geopend vanaf 17.00 uur. Ook hiervoor is geen X-abonnement nodig.

Over Exhale
Exhale, a social living room powered by X, heeft een divers programma van workshops, evenementen en samenkomsten met als doel het faciliteren en ondersteunen van sociale verbinding, creativiteit en ontspanning. Vanaf 22 januari is Exhale zeven dagen per week geopend (ma-vr 12.00-22.30, za-zo 17.00-22.30) voor alle studenten van de TU Delft om gebruik te maken van de ruimte om te ontspannen, rond te hangen en op te laden. 

IP is looking for coaches! (summer 2024)

For the Introduction Programme (IP) for incoming Master, Bridging and Exchange students, we are looking for at least 80 coaches to guide the new students.

The IP Summer 2024, a 5-day programme, will take place on 18,19, 20, 21, and 22 August on campus. As an experienced TU Delft student, you can get to know the new Master students in a fun way and give them a warm welcome.

You can apply until 26th of April. More information about the vacancy and how to apply to the application form can be found on the website of FlexDelft.

Are you going to come to one of the meetings on social safety?

On Wednesday 10 April the first meeting on social safety at TU Delft will take place. We would like to hear what you think should be done to make TU Delft a more socially safe place to work and study. So please come along to one of the meetings on 10, 15 and 16 April in the Aula (Auditorium). Registration is possible, but if you just want to drop in, you are also welcome.

Confidential environment
Social safety is a sensitive topic and we want everyone to feel safe to speak out. Therefore, we will keep what is discussed at these meetings strictly confidential and we trust participants to do the same.

Digital suggestion box
Have you got an idea but can’t attend a meeting? You can also share your ideas via the digital suggestion box.

_________________________________________________

Kom jij ook naar een van de bijeenkomsten over sociale veiligheid?

Op woensdag 10 april is de eerste bijeenkomst over sociale veiligheid bij TU Delft. Graag horen we wat jij denkt dat er moet gebeuren om TU Delft een sociaal veiliger werk- en studieomgeving te maken. Kom dus langs op een van de bijeenkomsten op 10, 15 en 16 april in het auditorium van de Aula. Aanmelden mag, maar wie gewoon wil binnenlopen is ook welkom.

Vertrouwelijke setting
Sociale veiligheid is een gevoelig onderwerp en we willen dat iedereen zich veilig voelt om zich uit te spreken. Wat er besproken wordt tijdens deze bijeenkomsten behandelen we dan ook strikt vertrouwelijk en we vertrouwen erop dat deelnemers dat ook doen.

Digitale ideeënbus
Heb je wel input maar ben je niet bij een bijeenkomst? Je kunt je ideeën ook delen via de digitale ideeënbus.

Scholarships Abroad Sessions: 30 April – 2 May

Are you going abroad for your study programme in 2024-2025? Would you like to receive additional funding for your time abroad? Come join us for one of our scholarship abroad presentation sessions to find out more.
 

Presentation for Erasmus+ Exchange (EU destinations)
30th April live session 13:00 – 13:30 in lecture hall: Echo-Lecture Hall A
Or
30th April Evening online session 19:00 – 19:30
Join the meeting now
Meeting ID: 313 638 824 828
Passcode: fhhCaB

Presentation for Internship and research grant
1st May live session 13:00 – 13:30 in lecture hall: Echo-Hall B
Or
1st May Evening online session 19:00 – 19:30
Join the meeting now
Meeting ID: 385 007 011 511
Passcode: ERjSpQ

Presentation for Non-EU destinations

2nd May live session 13:00 – 13:30 in lecture hall: Echo-Lecture Hall A
Or
2nd May Evening online session 19:00 – 19:30
Join the meeting now
Meeting ID: 390 945 129 780
Passcode: pb8uvY
 
Please register and let us know which session you will attend. If you have any questions, contact us at outgoingglobal-esa@tudelft.nl.

EarthQuest Challenge TU Campus: Rock to Sky

Are you a BSc student at TU Delft and up for a challenge? Want to crack the surface and view our campus from a new perspective?

Working in teams of three, you will have one hour to solve a series of challenges on the TU Delft campus relating to geothermal energy, critical raw materials, weather patterns and Earth observation data. You will explore questions such as:

  • How will thermal energy heat our campus?
  • Is our campus ground drifting apart?
  • Are our concrete buildings as tough as rock?
  • What’s the highest mountain in the Mekel Park?
  • Why is there so much wind in front of EWI?

No previous knowledge is required.

Who: All BSc Students from TU Delft
When: 30 April from 15:30 to 17:30
How: Register alone or with up to 3 friends. If you register alone, we will pair you with other participants. Deadline to register: 24 April

Prize: First place team wins a voucher for 100 euros / Second place team wins a voucher for 50 euros

Have a look at the programme and sign up before 24 April via this link.

Brainstorm Event studentboard transdisciplinary research master Sustainable Health

An ageing population, climate change, staff shortages, lifestyle-related diseases: our healthcare system is under growing pressure. At the same time, Dutch healthcare accounts for 7% (more than the aviation industry!) of our national CO2 emissions. That must change, but how?

To solve these issues, we need transdisciplinary collaboration. Convergence (a collaboration between TU Delft, Erasmus MC and Erasmus University Rotterdam) is working on a new Transdisciplinary Research Master Sustainable Health. Your input is essential to make this master a success!

Join our student brainstorming session with students from many disciplines (medical, technical, ecological, administrative, social, etc.) to share your ideas about education on transdisciplinary sustainable health. And meet fellow students over a delicious free lunch! Everyone is welcome, regardless of prior knowledge or experience. Sign up here, we have room for max. 50 students: https://forms.gle/BfTh7GGXyrPb4GYr9

If you can’t make it to the brainstorming session, but do want to share your ideas, please fill in this short survey: https://forms.gle/pnsePSSgVJggaP7k6  Your input is invaluable!

PS: You can win a nice prize by participating in the brainstorming session or the survey!

See you on April 10th!

______________________________

Brainstorm voor studenten: transdisciplinaire research master Sustainable Health

Vergrijzing, klimaatverandering, personeelstekorten, leefstijl-gerelateerde ziekten: onze gezondheidszorg staat onder steeds hogere druk. Tegelijkertijd draagt de zorg met 7% van de Nederlandse CO2-uitstoot (meer dan de luchtvaart!) ook bij aan klimaatverandering. Dat kan anders, maar hoe?

Om deze problemen op te lossen, is vergaande en brede transdisciplinaire samenwerking nodig. Convergence (het samenwerkingsverband van de TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam) is daarom een nieuwe Transdisciplinaire Research Master Sustainable Health aan het ontwikkelen. Daarvoor is jouw input als student essentieel!

Kom daarom brainstormen met studenten vanuit allerlei studierichtingen (medisch, technisch, ecologisch, bestuurskundig, sociaal, etc.) over jouw ideeën voor het nieuwe onderwijs over transdisciplinary sustainable health! Daarnaast kun je medestudenten ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de gratis lunch! NB: Inhoudelijke kennis is niet vereist, iedereen is welkom! Schrijf je in, vol = vol (max. 50 studenten): https://forms.gle/BfTh7GGXyrPb4GYr9

Kun je niet naar de brainstorm komen, maar wil je wel graag meedenken? Vul dan deze korte enquête in zodat jouw perspectieven alsnog meegenomen kunnen worden: https://forms.gle/pnsePSSgVJggaP7k6 Je input is van onschatbare waarde!

PS: Met deelname aan de brainstormsessie of de enquête is een mooie prijs te winnen!

Tot 10 april!

Share your ideas for the improvement of social safety at TU Delft

See below for Dutch

As TU Delft, we are faced with the task of making the campus a more socially safe place. Following the Education Inspectorate’s report, we are drawing up an improvement plan to provide everyone with a socially safe working and learning environment where we treat each other with respect. To help us develop this plan, we are currently looking for ideas in a number of ways.

We are interested in your views on what should change and how best to go about doing this. To this end, we are organising four meetings, which were also announced in the Executive Board message of 20 March. All staff, students and alumni are welcome to attend one or more of the sessions in the Aula’s auditorium.

Dates
1. Wednesday 10 April 10.00-12.00 (doors open 09.45)
This meeting will be held entirely in English.

2. Monday 15 April 12.30-14.30 (doors open 12.15).
This meeting will be entirely in Dutch.

3. Monday 15 April 16.00-18.00 (with the Supervisory Board; doors open 15.45).
The Supervisory Board will be present at this meeting. This meeting will be held in English. The plenary sessions will be translated into Dutch. The language of the breakout groups will depend on the language of the group participants.

​​​​​​4. Tuesday 16 April 12.30 – 14.30 (with the Executive Board; doors open 12.15).
The Executive Board will be present at this meeting. The meeting will be held in Dutch. The plenary sessions will be translated into English. The language of the breakout groups will depend on the language of the group participants.

The programme is the same for each session. First, there will be an opening plenary session. Then your plans and ideas will be collected using Mentimeter. Next, there will be time to discuss these plans and ideas in smaller groups. Finally, the meeting will be concluded in plenary.

​​​​​​​Please register here.

Digital suggestion box
If you are not be attending a meeting, but would like to share your ideas with us, you can do so via the digital suggestion box. All plans and ideas will be taken into consideration when the improvement plan is drawn up. 

Again: your opinion, your voice is essential in the improvement process, so we would really like to hear from you. 

_________________________________________________

Deel jouw ideeën ter verbetering van de sociale veiligheid bij TU Delft

Als TU Delft staan we voor de opgave om de campus sociaal veiliger te maken. Naar aanleiding van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs maken we een verbeterplan om iedereen een sociaal veilige werk- en studieomgeving te kunnen bieden, waar we respectvol met elkaar omgaan. Voor het opstellen van dit plan zijn we momenteel op verschillende manieren op zoek naar ideeën.

Graag horen we wat jij denkt dat er moet veranderen en hoe dat het beste kan. Daarvoor organiseren we vier bijeenkomsten, die ook al werden aankondig in het CvB-bericht van 20 maart. Iedere medewerker, student en alumnus is van harte welkom bij één of meer van de bijeenkomsten in het Auditorium van de Aula.

Data
1. Woensdag 10 april 10.00-12.00 (inloop vanaf 09.45).
Deze bijeenkomst is volledig in het Engels.

2. Maandag 15 april 12.30-14.30 (inloop vanaf 12.15).
Deze bijeenkomst is volledig in het Nederlands.

3. Maandag 15 april 16.00-18.00 (met RvT; inloop vanaf 15.45).
Bij deze bijeenkomst is de Raad van Toezicht aanwezig. Deze bijeenkomst is in het Engels. De plenaire gedeelten worden vertaald naar het Nederlands. De voertaal van de kleinere groepen is afhankelijk van de taal van de groepsdeelnemers.

​​​​​​​4. Dinsdag 16 april 12.30 – 14.30 (met CvB; inloop vanaf 12.15).
Bij deze bijeenkomst is het College van Bestuur aanwezig. Deze bijeenkomst is in het Nederlands. De plenaire gedeelten worden vertaald naar het Engels. De voertaal van de kleinere groepen is afhankelijk van de taal van de groepsdeelnemers.

Het programma is voor iedere bijeenkomst gelijk. Eerst is er een plenaire opening. Vervolgens worden jullie plannen en ideeën opgehaald via het gebruik van Mentimeter. Daarna is er ruimte om in kleinere groepen door te praten over die plannen en ideeën. De bijeenkomst wordt vervolgens plenair afgesloten.

Meld je hier aan voor een van de bijeenkomsten.

Digitale ideeënbus                                                             
Ben je niet aanwezig bij een bijeenkomst, maar wil je wel je ideeën delen? Dat kan via de digitale ideeënbus. Alle plannen en ideeën worden meegenomen als input bij het schrijven van het verbeterplan.

Nogmaals: jouw mening en jouw stem is onmisbaar in het verbeterproces, dus we horen graag van je.

© 2011 TU Delft