Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

TU Delft Student News

ClimateTalks Global Hackathon

Are you interested in climate issues, COP26 and international networking?

In collaboration with the International Universities Climate Allicance the TU Delft invites you to participate in several activities planned in the lead up to COP26. As a student or Student Organisation you can also consider joining as Climate Alliance Student Ambassadors. Also:

 • The 2021 ClimateTalks Global Hackathon will be open to educators and student societies worldwide to register, run their own hackathon, and submit a short video of students’ best entries during October 2021. The shortlist of students with the most innovative concepts will be invited to present their ideas to coincide with COP26, in a dedicated virtual event.
 • During the 21st – 1st October 2021, ClimateTalks Global Festival, will be open to students and the general public alike, providing lots of inspiration and opportunities to ask questions about the hackathon theme during live virtual discussions. Students who register for the entire program will receive a certificate of attendance that educators may elect to use for credit in courses or assignments.

What can we expect from 25 September?

Scroll down for Dutch

The government has announced further relaxations for higher education, effective as of 25 September.

What are the relaxations? 

 • The use of face masks is no longer mandatory, so wearing face masks is voluntary;
 • The maximum group size of 75 persons per self-contained room will be dropped; 
 • The 1.5-metre distance rule will be dropped, but it is still sensible to give each other space.  

How do we ensure a safe campus?

 • Stay at home if you have corona-related symptoms;
 • Keep to the basic rules: wash your hands often and thoroughly and sneeze and cough into your elbow;  
 • Do not shake hands;  
 • Do the Quarantine Check and follow the quarantine guidelines;  
 • You are advised to use (voluntary) free self-tests twice a week.  

There will be no new class schedule for the first quarter (Q1). For the second quarter (Q2), we will do everything possible so that your study will take place on campus again as much as possible. We advise you to keep an eye on Brightspace.  

Keep an eye on the website for the latest COVID updates.  

_________________________________________

Laatste update 23 september 2021

Het kabinet heeft verdere versoepelingen voor het hoger onderwijs bekend gemaakt die ingaan per 25 september a.s. 

Wat zijn de versoepelingen?

 • Het gebruik van mondkapjes is niet meer verplicht, het dragen van mondkapjes is dus op vrijwillige basis; 
 • Er geldt geen maximum meer voor groepsgroottes van 75 personen per zelfstandige ruimte; 
 • De 1,5 meter afstandsregel vervalt, wel blijft het verstandig om elkaar de ruimte te geven. 

Hoe zorgen we voor een veilige campus? 

 • Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten;
 • Blijf de basisregels volgen: was vaak en goed je handen en nies en hoest in je elleboog; 
 • Schud geen handen; 
 • Doe de Quarantaine Check en volg de quarantaine richtlijnen; 
 • Je wordt aangeraden om twee keer per week gebruik te maken van (vrijwillige) gratis zelftesten

Er zal geen nieuw lesrooster gemaakt worden voor het eerste kwartaal (Q1). Voor het tweede kwartaal (Q2) doen we er alles aan zodat jouw studie weer zo veel mogelijk op de campus plaatsvindt. We raden je aan om Brightspace goed in de gaten te houden. 

Houd de website in de gaten voor de meest actuele corona-updates. 

Diversity & Inclusion Week 4-8 October 2021

Scroll down for Dutch

TU Delft’s first Diversity & Inclusion Week is held to coincide with Diversity Day on 5 October. We warmly invite everyone in our TU Delft community to join the various online and hybrid events.  

The most interesting conversations and the best ideas are born when people of different backgrounds, with different points of view and opinions, get together. A precondition for this, though, is that everyone can be themselves and feel free and safe enough to express their thoughts. TU Delft strives to be such a safe, inclusive environment, where we cherish diversity and in so doing encourage creativity, well-being and innovation. This ambition requires courage and participation from everyone, including you. It starts with being able to talk to each other about diversity and inclusion freely, and really listening to each other. In this first Diversity & Inclusion Week at TU Delft, we give you the opportunity to do so.

You can find the programme here: www.tudelft.nl/DIWeek. On this webpage you can also register for the sessions. Please note: all sessions are in English.

Questions? Contact the Diversity & Inclusion Office via: diversity@tudelft.nl.

____________________________

Diversity & Inclusion Week 4-8 oktober 2021

Ter ere van Diversity Day op 5 oktober is het dit jaar voor het eerst Diversity & Inclusion Week bij TU Delft. Iedereen binnen de TU Delft-gemeenschap is van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de verschillende online en hybride events.

Daar waar mensen met verschillende achtergronden, perspectieven en meningen samenkomen ontstaan de mooiste gesprekken en beste ideeën. Voorwaarde hiervoor is dat iedereen zichzelf kan zijn en zich vrij en veilig voelt zich uit te spreken. De TU Delft streeft naar zo’n veilige, inclusieve omgeving waar we diversiteit omarmen en zo creativiteit, welzijn en innovatie stimuleren. Deze ambitie vraagt moed en deelname, ook van jou. Het begint met open met elkaar kunnen praten over diversiteit en inclusie, waarbij we echt naar elkaar luisteren. In deze allereerste Diversity & Inclusion Week bij de TU Delft geven we je daar de mogelijkheid voor.

Je vindt het programma hier: www.tudelft.nl/DIWeek. Je kunt je daar ook aanmelden voor alle sessies. Let op: alle sessies zijn Engelstalig.

Vragen? Neem contact op met het Diversity & Inclusion Office via: diversity@tudelft.nl.

Study Abroad Week 4-8 October

Are you considering going abroad in September 2022 as part of your study programme? Would you like to experience studying or doing your traineeship in another country?

If you answer ‘yes’ to any of these questions now is the time to inform yourself! Join the Study Abroad Week information sessions between 4-8 October 2021. All the MUST KNOWS from your faculty, partner universities, application processes, scholarships, grants, travelling green and other practical issues will be talked about in this informative week.

And… what will happen in September 2022?
We are all looking forward to assisting you with planning your experience abroad.  Please keep in mind we will always have to take COVID-19 into account. Therefore, we ask you to prepare yourself, so if you apply for an exchange or internship abroad, we strongly advise you to have a backup plan in case you have to stay in the Netherlands and to avoid any study delay.

The final decision regarding study abroad September 2022 will be taken during the month of May 2022.

But.. one thing is for sure, if you are considering to go on exchange in September 2022, now is the time to inform yourself!

All the MUST KNOWS from your faculty, application processes, scholarships, grants and other practical issues will be talked about in this informative week.

Programme 4 – 8 October 2021

There will be a central programme, organized by ESA Mobility Department stated here below, and a faculty programme which you can find below and on the website www.tudelft.nl/studyabroad.

Central programme:

Monday 4 October
12:45 – 13:30 | Kick off session ‘Study Abroad September 2021 Information Sessions’

Tuesday 5 October
13:30 – 13:45 | ESN Delft: Erasmus Student Network

Wednesday 6 October
12:45 – 13:00 | NAHSS scholarship: is China your next step?
13:00 – 13:30 | Green TU
13:30 – 14:00 | Global Initiative: fund your research project

Thursday 7 October
12:30 – 13:30 | Ready steady go! Finding an internship abroad
19:00 – 21:00 | Travel Safety Training Session

Friday 8 October
12:45-13:15 | Scholarships
13:15-13:15 | FAST grant offer to TU Delft students

Go to the website for more information about the Study Abroad Information sessions.

Studenten gezocht voor het Leiden-Delft-Erasmus marketingpanel!

Zou je het leuk vinden om kritisch en constructief mee te denken over hoe wij, Leiden-Delft-Erasmus Universities, ons het beste kunnen profileren? Hoe onze website en socials eruit moeten zien om jou en je mede-studenten te bereiken met informatie over het gezamenlijk onderwijs?

Kom dan in het Leiden-Delft-Erasmus marketing testpanel! In 3 korte online sessies in september-oktober leggen we je diverse designs en vragen voor. We zoeken studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Je hoeft geen ervaring te hebben met het Leiden-Delft-Erasmus onderwijs en voor je deelname ontvang je een Bol.com voucher.

Ga hier naartoe om je aan te melden!

Sign up to watch online or attend Techrede 16 September

Technological innovations are essential for a sustainable, safe and resilient future. During Techrede, students of the 4 technical universities present their plan for the future to accelerate transitions.

Last year, they researched what exactly is needed to accelerate this process. In the past year, they have brought together significant parties from government, science, industry and society on five important themes. The result? Interesting insights and a concrete action plan!

Sign up to watch online or attend the Techrede live on 16 September. After the online programme, the live audience will work on the Puzzle of the Future, a substantive issue within one of the five themes (Digital Security, Care, Energy, Circular Economy and Food & Agriculture) and together concrete steps will be taken to accelerate transitions. Register quickly, full = full.
The Techrede program will be broadcasted with English subtitles.
More information: https://techrede.aanjagersvantechnologie.nl/

——————————————————————

Technologische innovaties zijn essentieel voor een duurzame, veilige en veerkrachtige toekomst. Studenten van de 4 technische universiteiten presenteren tijdens Techrede hun plan voor de toekomst om transities te versnellen.

Afgelopen jaar hebben zij onderzocht wat er precies nodig is om die versnelling in te zetten. Op vijf belangrijke thema’s hebben zij het afgelopen jaar betekenisvolle partijen uit de overheid, wetenschap, industrie en maatschappij samengebracht. Het resultaat? Interessante inzichten en een concreet actieplan!

Meld je aan om op 16 september online mee te kijken of om de Techrede live bij te wonen. Na het online programma gaat het live publiek aan de slag met de Puzzel van de Toekomst, een inhoudelijk vraagstuk binnen één van de vijf thema’s (Digitale Veiligheid, Zorg, Energie, Circulaire Economie en Voedsel & Landbouw) en worden er samen concrete stappen gemaakt in het versnellen van transities. Meld u snel aan, vol = vol.
Meer informatie: https://techrede.aanjagersvantechnologie.nl/

Fountain trial to improve water quality

A fountain has been placed in the pond in front of the IDE faculty and Pulse. The spraying water is not only nice to see, but is primarily intended to improve the quality of the water in the pond. Because the water is nutrient-rich and the oxygen level is low, the poisonous blue-green algae develops on hot days. The fountain increases the oxygen content to combat the algae. This makes it more pleasant for the fish that gasp for air. The fountain will initially be in place for one month. After that, the outside temperature will drop, allowing the water to contain more oxygen of its own and preventing algae from growing. If the test has a positive effect, the possibility of a more structural use of the fountain will be examined.

————————————————————

Proef met fontein voor verbetering waterkwaliteit
In de vijver voor het plein bij de faculteit IO en Pulse is een fontein geplaatst. Het opspuitende water is niet alleen leuk om te zien, maar vooral bedoeld om de kwaliteit van het water in de vijver te verbeteren. Omdat het water voedselrijk is en het zuurstofgehalte laag, ontstaat de giftige blauwalg op warme dagen. De fontein vergroot het zuurstofgehalte waarmee de alg wordt bestreden.

Zo wordt het voor de naar lucht happende vissen aangenamer.
De fontein is er in eerste instantie één maand. Daarna wordt de buitentemperatuur lager, waardoor het water uit zichzelf meer zuurstof kan bevatten en algen niet meer groeien. Als de proef een positief effect heeft, wordt bekeken of de fontein structureler kan worden ingezet.

Need some support from a Study Buddy?

Do you experience any challenges during your studies? You are not the only one! A Study Buddy might help.

A buddy can help you organize your study activities or study approach. You can also ask for a Buddy if you need some (extra) social contact. You meet with your Buddy for one hour a week, online or face-to-face. This project was initially only available for students with special needs. Since last year the availability of buddies has been extended to all students.
Do you need more information about the project or would you like to sign up?
Send an e-mail to centralcounsellors@tudelft.nl. Please, mention in your e-mail the following:

 • name, study in which you are enrolled and student number
 • what kind of support you need from a study buddy
 • buddy characteristics (study, faculty, gender, age, etc.)

More info? Check here Study Buddy Project

—————————————–

Study Buddy Project
Ervaar je weleens uitdagingen bij het studeren? Heb je moeite met (thuis) studeren en zou je wel wat hulp kunnen gebruiken van een medestudent? Wellicht is een study buddy dan wat voor jou! Met een buddy spreek je een uur per week af. De buddy kan helpen bij je studieplanning of studieaanpak. Je kunt ook een buddy inschakelen als je wat meer behoefte hebt aan sociaal contact. Het project is in eerste instantie bestemd voor studenten met een functiebeperking maar sinds de coronamaatregelen van het afgelopen jaar is deelname aan dit project nu ook mogelijk voor studenten zonder een functiebeperking.
Meer informatie of aanmelden?
Stuur een email naar centralcounsellors@tudelft.nl. Vermeld in de e-mail de volgende gegevens:

 • naam, studie en studentnummer
 • waarvoor wil je hulp van een buddy?
 • waar moet jouw buddy aan voldoen? Denk aan wel/niet zelfde studie, leeftijd, geslacht, etc.

Meer info? Lees hier Study Buddy Project

BEST Connection Tree Competition

Are you a creative engineering student at TU Delft looking to put your skills to practice?
Do you want to network with like-minded students and companies?
Do you want to leave a mark in Delft?

If you thought yes, then you have come to the right place! BCTC is a creative steel design competition- where you work with a team of TU Delft students, design a 3D connection tree model and present it to our jury of professors and companies. A life-size model of the winning design will be built in Delft, with your names on it!

It’s a two-day event with heaps to learn, build and share. We will provide you with everything you need- a place to work, software, free lunch, drinks and an amazing opportunity to build real connections.

EarlybirdPerks: First 18 signups get a chance to win a sustainable bamboo mug! Sign up here!

10th of September World Suicide Prevention Day

The 10th of September is World Suicide Prevention Day. On this day we think about all the people who have died by suicide, people who have tried an attempt, people who think of suicide, family, friends and others who had a suicide in their social circle.

What is suïcidality?
People think of suicide when they think life has nothing to offer you anymore. Or because living hurts so much that they cannot continue living anymore. Hurt which is caused by problems or situations they don’t know how to solve anymore.
Maybe you think constantly about how you want to commit suicide. Some people ruminate all day long about death. The thoughts can control them so much that they want to do in order to stop the thoughts. Click here for more information. (in Dutch)

Talking about it helps!
Research shows that talking about suicidal thoughts helps. At the helpline 113 suicide prevention there are trained psychologists who you can call or chat to talk about your suicidal thoughts. For more information: www.113.nl of call 0800-0113.

Help for next of kin and friends
Do you know someone who has suicidal thoughts? Are you worried about someone who has these thoughts? Try to talk about it!
This sounds easy, but it isn’t. You can call or chat with the psychologists of 113 for advice.

————————————–

10 september World Suicide Prevention Day

Op 10 september is het World Suicide Prevention Day. Op deze dag wordt er stilgestaan bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, mensen die een poging hebben overleefd of aan zelfmoord denken, familie, vrienden en alle anderen die door zelfmoord geraakt zijn.

Suïcidaliteit. Wat is het?
Denken aan zelfmoord doe je niet zomaar. Dat doe je omdat je het idee hebt dat het leven je niets meer te bieden heeft. Of omdat het leven je zoveel pijn doet dat je zo niet verder wilt. Pijn die veroorzaakt wordt door problemen of situaties waarvoor je geen oplossing voor hebt.
Misschien denk je constant over hoe je zelfmoord zou willen plegen. Sommige mensen piekeren de hele dag over de dood. Die gedachten kunnen je dan zo beheersen, dat je dood wilt om maar van die voortdurende gedachten af te zijn. Kijk hier voor meer informatie.

Praten helpt!
Uit onderzoek blijkt dat praten over suïcidale gedachten helpt. Bij 113 zelfmoord preventie werken getrainde psychologen die graag met je willen bellen en chatten. Kijk voor meer informatie op www.113.nl of bel 0800-0113.

Hulp voor naasten
Ken je iemand met suïcidale gedachten? Maak je je zorgen over iemand die deze gedachten misschien heeft? Probeer erover te praten!
Dat klinkt eenvoudig maar dat is het niet. Op de website van 113 staan veel adviezen en tips voor naasten. Ook naasten kunnen bellen of chatten met een van de psychologen van 113.

© 2011 TU Delft