Student Portal

Visit Student portal

Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Measures in public spaces during the TU Delft restart

For Dutch, please scroll down

After a period in of very limited activity on the campus, from 31 August we will be coming to campus more often. The restart will begin with a maximum of 20% of the students. This means that the campus will be busier, as will the traffic to and from the campus. The 1.5-metre rule will remain in force. TU Delft is taking various measures in public spaces to be able to guarantee the health of its students, staff and visitors.

To ensure that the start of the academic year proceeds as safely as possible and that the 1.5-metre rule is adhered to, the situation on campus will be closely monitored. You will, for example, only be allowed on campus if you have your campus card with you, we are looking into a system for allowing staff to work on campus, and we placed cameras on potentially busy places to see if people can keep a distance of 1.5 meters. In addition, we will be emphasising the 1.5-metre rule.

Live monitoring on campus

From the TU Delft control room we will be monitoring whether it is possible to maintain social distancing. Images will not be recorded but can only be watched live. View the FAQs here.

Enforcing the 1.5-metre rule

Posters, stickers and signs will be used on campus to remind people of the 1.5-metre rule. Besides this, extra staff from G4S will be deployed to supervise people’s movements at bus stops and at building entrances and exits. We have also made arrangements with the municipality and public transport companies about streamlining the traffic streams to the campus and monitoring spots that might become crowded.

Going to campus?

We recommend that you continue to work from home as much as possible. If you do come to campus, please heed the following instructions:

  • Travel by bike or on foot as much as possible
  • Travelling by public transport? Then please avoid the rush hour as much as possible.
  • Check whether there are further rules that apply within your faculty or department.

Also good to know

The study associations are also doing all they can to keep the campus corona-proof. They have taken the initiative to send a letter to the participants of the OWEE calling on them to actively observe the coronavirus measures.

Activities are also developed on a scientific level. In the coming months, new research projects will start on campus, which may also support a well-informed restart. More information about this will follow at a later date.

More information

The latest information on the measures concerning the coronavirus at TU Delft can be found on this website.

_________________________________________________________________________________

Maatregelen openbare ruimte herstart TU Delft

Na een periode van zeer beperkte activiteiten op de campus zullen we vanaf 31 augustus weer vaker op de campus komen. Deze herstart begint met maximaal 20% van het aantal studenten. Dit betekent dat het drukker wordt op de campus en in het verkeer naar en van de campus. Hierbij blijft de 1,5 meter afstand van kracht.

De TU Delft neemt verschillende maatregelen in de openbare ruimte om de gezondheid van de studenten, medewerkers en bezoekers te kunnen waarborgen.

Om de start van het collegejaar zo veilig mogelijk te laten verlopen en de 1,5 meter te kunnen waarborgen wordt er veel gemonitord. Zo kun je bijvoorbeeld alleen met je campuskaart naar binnen, wordt naar een systeem voor medewerkers om op de campus te kunnen werken gekeken, en zijn op potentieel drukke plekken camera’s opgehangen om te controleren of mensen 1,5 meter afstand kunnen houden. Daarnaast komt er op andere manieren veel aandacht voor de 1,5 meter regel.

Live monitoren campus

Vanuit de TU Delft meldkamer wordt meegekeken of er voldoende afstand kan worden aangehouden. Beelden worden niet opgeslagen maar kunnen uitsluitend live worden bekeken. Bekijk hier de meest gestelde vragen.

Waarborgen 1,5 meter regel

Door middel van o.a. posters, stickers en borden worden mensen op de campus herinnerd aan de 1,5 meter afstand. Daarnaast wordt extra personeel vanuit G4S ingezet om mensen te begeleiden bij bushaltes en in- en uitgangen van gebouwen. Ook zijn er afspraken gemaakt met de gemeente en het openbaar vervoer over het stroomlijnen van verkeersstromen naar de campus en het monitoren van eventuele drukke plekken.

Naar de campus?

Het advies blijft om zoveel mogelijk thuis te werken. Kom je naar de campus, houd dan rekening met de volgende adviezen:

  • Kom zo veel mogelijk met de fiets of te voet
  • Reis je met het OV? Reis dan zoveel mogelijk buiten de spits.
  • Informeer je goed of er nog meer regels gelden binnen je eigen faculteit of directie.

Ook goed om te weten

De studieverenigingen zitten ook niet stil en zetten zich in om de campus coronaproof te houden. Zij hebben daarvoor het initiatief genomen een brief te sturen naar de deelnemers van de OWEE om hen actief op te roepen zich te houden aan de coronamaatregelen.

Ook op wetenschappelijk vlak worden activiteiten ontplooid. In het najaar wordt een aantal nieuwe onderzoeken opgestart op de campus die de maatregelen mogelijk ook kracht kunnen bijzetten. Hierover volgt op een later moment meer informatie.

Meer informatie

De laatste informatie over de maatregelen rond het coronavirus op de TU Delft vind je op www.tudelft.nl/coronavirus.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft