Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Mystery Objects op een rij / Mystery Objects lined up

MOs

In de Library staan t/m 3 juni de “Mystery Objects” van de afgelopen jaren op een rij.

“Wat is dit?”
Sinds 2009 zet de Library regelmatig interessante objecten uit de TU Delft Erfgoed Collectie neer in de hal en stelt haar bezoekers de vraag “Wat is dit?”. Door goed naar het object te kijken kan het mysterie worden ontrafeld. Vaak zit er merkje van de fabrikant op het object wat het startpunt kan zijn voor een zoektocht op internet. Maar het kan ook zijn dat bepaalde onderdelen goed herkenbaar zijn waaruit af te leiden valt wat het voor een object is.

De Wonderkamer
Geinspireerd door het Cultural-Professorthema De Wonderkamer heeft TU Delft Library besloten  de afgelopen Mystery Objects als een soort van rariteitenkabinet nogmaals tentoon te stellen. Deze keer mét de antwoorden erbij. Daarnaast is in kader van het thema ook in de Treasury een kleine tentoonstelling te zien. Hier zijn enkele ‘rariteiten’ uit de Bijzondere Collecties van de bibliotheek uitgestald.

Aansluitend op deze tentoonstelling wordt een ‘nieuw’ Mystery Object neergezet waarbij de bezoekers weer gevraagd wordt uit te zoeken wat het is.

—————————————————————————————————————————————

Until 3 June, a “Mystery Objects” line-up of the past few years is on display.

“What is this?”
Since 2009, the Library puts interesting objects from the TU Delft Heritage Collection on display in the hall and asks its visitors “What is this?”. The mystery can be unraveled by carefully scrutinizing the object. There’s often a logo from the manufacturer on the object, which might be a good starting point for an internet search. However, sometimes certain parts are clearly recognizable, providing clues as to the type of object.

The Wonder Room
Inspired by the Cultural Professor theme The Wonder Room TU Delft Library decided to display the past Mystery Objects again as being a collection of curiosities fit for a Wonder Room. This time, the objects are accompanied by their answers. In addition to this theme, visitors can also find a small exhibition in the Treasury. Here, several ‘curiosities’ from the Library’s Special Collections are on display.

Following the exhibition, a ‘new’ Mystery Object will appear in the Library, daring visitors to find out what it is.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft