Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Appeal from the mayor / Oproep van de burgemeester

An appeal to students in Delft by mayor Marja van Bijsterveldt: abide by the rules and come up with alternative formats for new students to get to to know your student house during the Owee and the IP.

200730 OWEE Engels geregistreerdOproep aan Delftse studenten door burgemeester Marja van Bijsterveldt: houd je aan de regels en bedenk alternatieve vormen voor de kennismaking met je studentenhuis tijdens de Owee en het IP.

200730 OWEE Nederlands geregistreerd

Comments are closed.

© 2011 TU Delft