Student Portal

Visit Student portal

Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Get vaccinated and/or tested on campus!

Scroll down for Dutch

Are you not (fully) vaccinated yet?  
You can get your vaccination at campus. The Municipal Health Services (GGD Haaglanden) will be present at X (sports and culture centre) on Tuesday 31 August, Thursday 2, Wednesday 8 and on Friday 10 September from 08:30-15:30 with a temporary vaccination location. Students and employees (and anyone who wants to) can get vaccinated against corona in the sports hall, without an appointment, without citizen service number (BSN) and if desired without identification. The Municipal Health Services will be present with vaccines from Janssen and BioNTech/Pfizer. You can also come here for questions, for example if you have already had your first vaccination abroad or if you want other additional information. 
 
Permanent vaccination location 
You can also go to the existing GGD vaccination location at the Mozartlaan 664 in Delft. Here, anyone can come daily between 9:00 and 14:00 for vaccination, without appointment and if desired without identification, without a citizen service number. 
 
Do you have symptoms of the coronavirus? Get tested on campus!  
Do you have mild symptoms, such as rhinitis, runny nose, sneezing, sore throat, mild cough or elevation of in body temperature up to 38 degrees Fahrenheit? And/or do you have a sudden loss of smell or taste? Get tested and stay home until the test results are known. The coming weeks the Municipal Health Services (GGD) will make a test bus available which will be present on the forecourt at X (sports and cultural centre) on Tuesday 31 August, Thursday 2, Wednesday 8 and on Friday 10 September from 08:30-15:30 where you can go without an appointment. 
 
Fixed test location 
Of course, you can also get tested at any other existing test location of the Municipal Health Services. In Delft you can find a GGD test location at the Bieslandsekade 68. This location facilitates an open walk-in for students (from 08.30-16.30 hrs).

__________________________________________

Laat je vaccineren en/of testen op de campus! 

Ben je nog niet (volledig) gevaccineerd?
Om het vaccineren zo gemakkelijk mogelijk te maken, is de GGD Haaglanden op dinsdag 31 augustus, donderdag 2, woensdag 8 en vrijdag 10 september aanwezig bij X (sport- en cultuurcentrum) van 08:30-15:30 uur met een tijdelijke vaccinatielocatie. Studenten en medewerkers (en ieder die dat wil) kunnen zich in de sporthal laten vaccineren tegen corona, zonder afspraak, zonder BSN en desgewenst zonder identificatie. De GGD is aanwezig met vaccins van Janssen en BioNTech/Pfizer. Je kan hier ook terecht voor vragen als je bijvoorbeeld in het buitenland al een eerste vaccinatie hebt gehad of als je andere aanvullende informatie wil.  
 
Vaste vaccinatielocatie 
Je kan ook terecht bij de bestaande GGD-vaccinatielocatie aan de Mozartlaan 664 in Delft. Hier kan iedereen dagelijks tussen 9.00 en 14.00 uur, zonder afspraak en desgewenst zonder identificatie, zonder BSN, voor vaccinatie terecht. 
 
Heb je coronaklachten? Laat je testen op de campus! 
Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. De komende weken stelt de GGD een testbus beschikbaar die aanwezig is op het voorplein bij X (sport- en cultuurcentrum) op dinsdag 31 augustus, donderdag 2, woensdag 8 en vrijdag 10 september van 08:30-15:30 uur waar je terecht kan zonder afspraak. 
 
Vaste testlocatie 
Uiteraard kun je je ook laten testen op iedere andere bestaande testlocatie van de GGD. In Delft vind je een GGD-testlocatie aan de Bieslandsekade 68. Deze locatie faciliteert voor studenten een open inloop (van 08.30-16.30 uur). 

Comments are closed.

© 2011 TU Delft