Student Portal

Visit Student portal

Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Important! Prevent that you can no longer access your TU Delft mailbox

Scroll down for Dutch

Soon it will no longer be possible to log in with only your NetID and the corresponding password. As of July 19, multi-factor authentication (MFA) will be activated for access to your TU Delft email. In this message you can find out what this means for you.

Security Measures
Almost every day TU Delft is dealing with cyber threats and hacking attempts. Recently, there has been an increase in these threats and hacking attempts. Recently we have taken various invisible security measures to ensure that your data and that of TU Delft remains safe. The first noticeable security measure that we will now take is the implementation of multi-factor authentication on email.

What is multi-factor authentication (MFA)?
Currently, using a username and password is sufficient to gain access to your email from TU Delft. As of July 19, additional security will be added. Multi-factor authentication (MFA) is an effective way to increase security for applications. In addition to a username and password, MFA also requires a security code in order to log in. For example, your bank’s mobile banking app probably uses this form of authentication. By taking one (quick) extra action, security is significantly increased.

How do I keep access to my TU Delft email?
To ensure that you retain access to your mailbox, we recommend that you use Outlook. Outlook is available on Windows, Mac and mobile phone and is the best fit for these (and future) security measures. Depending on the email program you use, settings must be adjusted in order to retain access to email. You can see which authentication methods are available and activated for you on the Security Info page of your Microsoft account. If no method has been set yet, you can set it immediately. If you need help with this, please contact the Service Desk.

Do you prefer an email client other than Outlook? Then in week 27 (4-8 July) instructions will become available on how you can keep access to your email with other email clients. These instructions will be sent by email during that week and can be found from then on under ICT manuals on tudelft.nl.

________________________________________________

Belangrijk! Voorkom dat je niet meer bij je TU Delft mailbox kan

Binnenkort is het niet meer mogelijk om in te loggen met enkel jouw NetID en het bijbehorende wachtwoord. Met ingang van 19 juli wordt verificatie in twee stappen (MFA) geactiveerd voor toegang tot je e-mail van de TU Delft. In dit bericht lees je wat dit voor jou betekent.

Beveiligingsmaatregelen
Vrijwel dagelijks heeft de TU Delft te maken met cyberbedreigingen en hackpogingen. De laatste tijd is er een toename van deze dreigingen. Om jouw gegevens en die van de TU Delft veilig te houden, zijn er de afgelopen tijd verschillende niet merkbare beveiligingsmaatregelen genomen. De beveiligingsmaatregel waar je wel iets van gaat merken, is de invoering van verificatie in twee stappen op e-mail in juli.

Wat is verificatie in twee stappen (MFA)?
Momenteel is het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord voldoende om toegang te krijgen tot jouw e-mail van de TU Delft. Met ingang van 19 juli wordt hier een additionele beveiliging aan toegevoegd. Verificatie in twee stappen, ook wel bekend als Multi-Factor Authenticatie (MFA), is een effectieve manier om applicaties extra te beveiligen. Bij MFA is er naast een gebruikersnaam en wachtwoord, ook een beveiligingscode nodig om in te loggen. Deze manier van inloggen wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij DigiD of de mobiel bankieren app van je bank. Het betreft één (snelle) extra handeling die jouw veiligheid aanzienlijk vergroot.

Hoe behoud ik toegang tot mijn TU Delft e-mail?
Om er zeker van te zijn dat jij toegang behoudt tot je mailbox raden we je aan om Outlook te gebruiken. Outlook is beschikbaar op Windows, Mac en mobiele telefoon en sluit het beste aan bij deze (en toekomstige) beveiligingsmaatregelen. Afhankelijk van het e-mail programma dat je gebruikt moeten er instellingen aangepast worden om toegang tot e-mail te behouden. Op de Security Info pagina van jouw Microsoft account kun je zien welke aanmeldmethoden voor verificatie in twee stappen voor jou beschikbaar en geactiveerd zijn. Indien er nog geen methode is ingesteld, kun je dat direct instellen. Heb je hierbij hulp nodig, ga dan naar het Servicepunt.

Wil of kun je geen Outlook gebruiken? Dan komen er in week 27 (4-8 juli) instructies beschikbaar hoe jij met andere e-mailprogramma’s toegang kunt behouden tot je e-mail. Deze instructies worden in die week per e-mail naar alle studenten verzonden en vind je vanaf dan terug bij ICT handleidingen op tudelft.nl.

Comments are closed.

© 2011 TU Delft