Student Portal

Visit Student portal

Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Are you planning to take a thematic minor the next academic year?

TU Delft offers more than fifty thematic minors every year. Combined with Leiden and Rotterdam, this makes more than 200, which can be overwhelming. That is why we give you some advice to help you make your choice.

Step-by-step plan

 1. Carefully read through the procedure on the website www.tudelft.nl/minor.
 2. Go to www.eduxchange.nl to familiarize yourself with the full offer of thematic minors of Leiden University, TU Delft and Erasmus University Rotterdam.
 3. Do you already have an eduID? If not, create one first at www.eduid.nl.
 4. Check beforehand whether you are admissible in the admissions matrix..
 5. Make a top-5 of thematic minors you find interesting.
  If there is a selection minor among them, put it as your highest preference. Registration, selection and placement occur sooner.
 6. Note the registration dates mentioned below in your calendar.
 7. Register on time via www.eduxchange.nl.

Registration dates for selection minors (based on pre-registration and selection)
You can only take part in the selection if you have applied in advance and meet the selection criteria. After the results of the selection are known and in the case you have been definitively placed, you cannot de-register.

 • Application round for Leiden, Rotterdam and Delft selection minors
  3 April at (13.00 hrs) to 16 April (23.59 hrs)
  You can withdraw your pre-registration during the registration period.
 • Application round for remaining places Delft selection minors
  8 May (13.00 hrs) until 12 May (13.00 hrs)
  You cannot withdraw your pre-registration during the period and you need to wait up until the results of the selection are known.

Registration dates for non-selection minors (first come, first served)
This is not based on a lottery draw, but on direct registration and subject to availability.

 • Registration round for Leiden, Rotterdam and Delft non-selection minors
  8 May (13:00) to 31 May (23:59)
  note: due to IT work, registration is not possible within L-D-E between 12 May (13:00) and 16 May (13:00).
  You can, at your own risk, both register and deregister during this registration period.
 • Post-registration round for remaining Delft non-selection minors
  1 July (13:00) to 15 July (23:59)
  You can register or deregister at your own risk during this registration period.
 • Last registration round for remaining Delft non-selection minors
  1 August (13:00) to 31 August (23:59)
  You cannot unsubscribe during this application period. (Registered is registered).

_____________________________________________________________

Ben je van plan om volgend studiejaar een thematische minor te doen?

De TU Delft biedt jaarlijks meer dan 50 thematische minors aan. Samen met het aanbod uit Leiden en Rotterdam zijn dit er meer dan 200. Dit kan overweldigend zijn. Daarom geven we je enkele tips en een checklist bij het maken van jouw keuze.

Stappenplan

 1. Lees de procedure goed door op www.tudelft.nl/minor.
 2. Oriënteer je via www.eduxchange.nl op het volledige thematische minoraanbod van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.
 3. Heb je al een eduID? Zo niet, maak er eerst een aan op www.eduid.nl.
 4. Controleer vooraf of je toelaatbaar bent in de toelatingsmatrix.
 5. Maak een top-5 met thematische minors die je interessant vindt.
  Zit er een selectieminor tussen, dan zet je deze als hoogste voorkeur. Aanmelding, selectie en plaatsing vindt eerder plaats.
 6. Noteer onderstaande aanmelddata in je agenda.
 7. Meld je op tijd aan via www.eduxchange.nl.

Aanmelddata selectieminors (op basis van vooraanmelding en selectie)
Je kunt pas meedoen aan de selectie als je een tijdige vooraanmelding hebt gedaan en aan de selectiecriteria voldoet.

 • Aanmeldronde voor Leidse, Rotterdamse en Delftse selectieminors
  3 April om (13:00) t/m 16 April (23:59)
  Je kunt je vooraanmelding tijdens de aanmeldperiode terugtrekken. Nadat de uitslag van de selectie bekend is en je definitief bent geplaatst kun jij je niet meer uitschrijven.
 • Aanmeldronde voor overgebleven plekken Delftse selectieminors
  8 mei (13:00) t/m 12 mei (13:00)
  Je kunt je vooraanmelding tijdens de aanmeldperiode niet terugtrekken. Nadat de uitslag van de selectie bekend is en je definitief bent geplaatst kun jij je niet meer uitschrijven.

Aanmelddata niet-selectieminors (Wie het eerst komt, het eerst maalt)
Dit werkt niet op basis van loting maar op basis van directe inschrijving en beschikbare plekken.

 • Aanmeldronde voor Leidse, Rotterdamse en Delftse niet-selectieminors
  8 mei (13:00) t/m 31 mei (23:59)
  let op: in verband met IT-werkzaamheden is aanmelden tussen 12 mei (13:00) en 16 mei (13:00) binnen L-D-E niet mogelijk.
  Je kunt je, op eigen risico, zowel in- als uitschrijven tijdens deze aanmeldperiode.
 • Na-aanmeldronde voor overgebleven Delftse niet-selectieminors
  1 juli (13:00) t/m 15 juli (23:59)
  Je kunt je, op eigen risico, zowel in- als uitschrijven tijdens deze aanmeldperiode.
 • Laatste aanmeldronde voor overgebleven Delftse niet-selectieminors
  1 augustus (13:00) t/m 31 augustus (23:59)
  Je kunt je niet uitschrijven tijdens deze aanmeldperiode. (geplaatst is geplaatst).

Comments are closed.

© 2011 TU Delft