Student Portal

Visit Student portal

Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Brainstorm Event studentboard transdisciplinary research master Sustainable Health

An ageing population, climate change, staff shortages, lifestyle-related diseases: our healthcare system is under growing pressure. At the same time, Dutch healthcare accounts for 7% (more than the aviation industry!) of our national CO2 emissions. That must change, but how?

To solve these issues, we need transdisciplinary collaboration. Convergence (a collaboration between TU Delft, Erasmus MC and Erasmus University Rotterdam) is working on a new Transdisciplinary Research Master Sustainable Health. Your input is essential to make this master a success!

Join our student brainstorming session with students from many disciplines (medical, technical, ecological, administrative, social, etc.) to share your ideas about education on transdisciplinary sustainable health. And meet fellow students over a delicious free lunch! Everyone is welcome, regardless of prior knowledge or experience. Sign up here, we have room for max. 50 students: https://forms.gle/BfTh7GGXyrPb4GYr9

If you can’t make it to the brainstorming session, but do want to share your ideas, please fill in this short survey: https://forms.gle/pnsePSSgVJggaP7k6  Your input is invaluable!

PS: You can win a nice prize by participating in the brainstorming session or the survey!

See you on April 10th!

______________________________

Brainstorm voor studenten: transdisciplinaire research master Sustainable Health

Vergrijzing, klimaatverandering, personeelstekorten, leefstijl-gerelateerde ziekten: onze gezondheidszorg staat onder steeds hogere druk. Tegelijkertijd draagt de zorg met 7% van de Nederlandse CO2-uitstoot (meer dan de luchtvaart!) ook bij aan klimaatverandering. Dat kan anders, maar hoe?

Om deze problemen op te lossen, is vergaande en brede transdisciplinaire samenwerking nodig. Convergence (het samenwerkingsverband van de TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam) is daarom een nieuwe Transdisciplinaire Research Master Sustainable Health aan het ontwikkelen. Daarvoor is jouw input als student essentieel!

Kom daarom brainstormen met studenten vanuit allerlei studierichtingen (medisch, technisch, ecologisch, bestuurskundig, sociaal, etc.) over jouw ideeën voor het nieuwe onderwijs over transdisciplinary sustainable health! Daarnaast kun je medestudenten ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de gratis lunch! NB: Inhoudelijke kennis is niet vereist, iedereen is welkom! Schrijf je in, vol = vol (max. 50 studenten): https://forms.gle/BfTh7GGXyrPb4GYr9

Kun je niet naar de brainstorm komen, maar wil je wel graag meedenken? Vul dan deze korte enquête in zodat jouw perspectieven alsnog meegenomen kunnen worden: https://forms.gle/pnsePSSgVJggaP7k6 Je input is van onschatbare waarde!

PS: Met deelname aan de brainstormsessie of de enquête is een mooie prijs te winnen!

Tot 10 april!

Comments are closed.

© 2011 TU Delft