Student Portal

Visit Student portal

Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Nieuwe onderwijslocatie in het centrum van Delft/ New teaching location in the center of Delft

legermuseum

Vanaf 1 september krijg jij misschien wel, als je geen eerstejaarsstudent bent, (werk)college of tentamen in Gebouw 2 Centrum, het voormalig legermuseum. Best bijzonder dat we dit pand tijdelijk kunnen huren van het Rijksvastgoedbedrijf. Je krijgt tenslotte niet elke dag college in een pand dat in de 16e eeuw een locatie voor de opslag van militaire goederen was en tevens een pakhuis van de VOC is geweest. Het is een van de maatregelen die het CvB heeft genomen om te zorgen dat we voldoende goede onderwijsruimtes hebben de komende jaren. De studentenaantallen nemen immers nog steeds toe.

In het gebouw huurt de TU Delft een verdieping. Hier zijn 2 zalen gerealiseerd die geschikt zijn voor tentamens en (werk)colleges. In je rooster staat dit als 2C-zaal 1 of 2. Het gebouw heeft natuurlijk enkele bijzonderheden, zoals de rijksmonumentenstatus en de ligging. De monumentale status van het gebouw heeft als gevolg dat we allemaal netjes en respectvol moeten omgaan met de (buiten) ruimtes. Voor fietsen is voldoende ruimte op de binnenplaats. Daarnaast is ook voorzien in lockers, koffie- snoep- en frisdrankautomaat, Wi-Fi, printvoorzieningen en een espressobar (open van 8-14u).
Adres:
Korte Geer 1
2611 CA Delft
Telefoon: 015 2782555
Open op werkdagen van 8.00 -18.00u

——————————————————————————————————————————————————
Starting from September 1st, if you are not a freshman, you might be going to lectures or exams in Building 2 Centre, the formal Royal Dutch Army Museum. It’s pretty special that we can temporarily lease this building, it’s not every day that you can have classes in a building which was used for storing military goods in the 16th century and was also a warehouse for the Dutch East India Trading Company (VOC). The leasing of this building is one of the measures the Executive Board has taken to ensure sufficient high quality teaching locations for the coming years. As you may know, the number of students attending the TU Delft continues to increase.

The TU Delft is leasing an entire floor of the building with two rooms which have been made suitable for exams and classes. These rooms will be named 2c-zaal 1 or 2c-zaal 2. This building obviously has a number of special features, including its location and its status as a listed building. This listed status means we all have to treat all its spaces with the utmost care and respect. There is sufficient parking space for bicycles in the courtyard. The building also has lockers, coffee-, snacks- and soda vending machines, Wi-Fi, printing facilities and an espresso bar (open from 8.00 to 14.00).
Address:
Korte Geer 1
2611 CA Delft
Telephone: +31 (0)15 2782 555
Open on weekdays from 8.00 to 18.00

Comments are closed.

© 2011 TU Delft