Student Portal

Visit Student portal

Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Dutch universities condemn Russian invasion of Ukraine

Dutch below

The Dutch universities are shocked by the Russian invasion of Ukraine and empathise with all those affected by it. What is happening there is horrific, and we are deeply concerned about the ramifications for the Ukrainian universities and the academic community. We wish to express our solidarity with students and staff in Ukraine, and we embrace those in the academic communities in Russia who are speaking out against the invasion while courageously continuing to dedicate themselves to peace, dialogue and open cooperation.

The Dutch universities are committed to supporting staff and students who are directly or indirectly impacted by these events. We recognise that Ukrainian and Russian staff and students in the Netherlands are experiencing uncertainty, and we intend to do everything we can to assist them as effectively as possible. The universities will also explore possibilities for offering help to academics in Ukraine. As universities, we have a responsibility to use our research and education programmes to contribute to a better world and to dedicate ourselves to the goals of peace, respect and liberty, as well as academic freedom. 

Do you have any questions?

Students who have questions and/or concerns can turn their academic counsellor.

More information about the situation in Ukraine can be found on rijksoverheid.nl.

Nederlandse universiteiten veroordelen Russische inval Oekraïne

De Nederlandse universiteiten zijn geschokt door de Russische inval in Oekraïne en leven mee met eenieder die hierdoor getroffen wordt. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt en we maken ons grote zorgen over de gevolgen die het heeft voor de Oekraïense universiteiten en de academische gemeenschap. We zijn solidair met studenten en medewerkers in Oekraïne en we omarmen de academische gemeenschappen in Rusland die zich uitspreken tegen de inval en zich moedig blijven inzetten voor vrede, dialoog en open samenwerking.

De Nederlandse universiteiten zetten zich in om studenten en medewerkers te ondersteunen die hier direct of indirect door geraakt worden. Wij zien dat er onzekerheid is onder Oekraïense en Russische medewerkers en studenten in Nederland. Wij doen ons uiterste best om hen zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast gaan de universiteiten kijken welke mogelijkheden er zijn om academici in Oekraïne hulp te bieden. Het is onze verantwoordelijkheid als universiteiten om met onderzoek en onderwijs bij te dragen aan een betere wereld en om ons in te zetten voor vrede, respect en (academische) vrijheid. 

Heb je vragen?

Studenten die vragen en/of zorgen hebben, kunnen zich wenden tot hun studieadviseur.

Meer informatie over de situatie lees je op rijksoverheid.nl

Comments are closed.

© 2011 TU Delft