Student Portal

Visit Student portal

Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

ICT Onderhoudsweekenden 2014 – 2015 / ICT Maintenance weekends 2014 – 2015

Voor het collegejaar 2014-2015 zijn er weer vier ICT-onderhoudsweekenden vastgesteld:

Zaterdag 11 en zondag 12 oktober 2014
Zaterdag 29 en zondag 30 november 2014
Zaterdag 21 en zondag 22 maart 2015
Zaterdag 6 en zondag 7 juni 2015

In deze weekenden verricht het SSC ICT onderhoudswerkzaamheden aan de ICT infrastructuur en applicaties die zeer grote impact hebben op de bereikbaarheid van het netwerk en de ICT-diensten. Wilt u daar alvast rekening mee houden bij de planning van uw werkzaamheden? Op de meldingenpagina van het SSC ICT (http://meldingen-ict.tudelft.nl) kunt u voorafgaand aan elk weekend precies lezen wat er gaat gebeuren en welke consequenties dat voor u heeft.

Elk jaar worden er in overleg met SSC O&S en Aula/congrescentrum vier onderhoudsweekenden ingepland om daarin werkzaamheden te kunnen verrichten die zo impactvol zijn dat de wekelijkse onderhoudsvensters (op de dinsdagmorgen en donderdagavond) daarvoor te kort zijn en het risico op uitval van diensten op de volgende werkdag daardoor te groot is. Bovendien zult u dan zo min mogelijk hinder ondervinden van deze werkzaamheden.

Als u nog vragen hebt over de ICT-Onderhoudsweekenden, neemt u dan contact op met het Servicepunt in uw gebouw (http://servicepunt.tudelft.nl).

———————————————————————————————————————————-

Once again, four ICT maintenance weekends have been planned for the 2014/2015 academic year:

Saturday 11 and Sunday 12 October 2014
Saturday 29 and Sunday 30 November 2014
Saturday 21 and Sunday 22 March 2015
Saturday 6 and Sunday 7 June 2015

In these weekends, SSC ICT will be carrying out maintenance work on the ICT infrastructure and applications and this will have a major impact on the accessibility of the network and ICT services. We kindly ask you to take this into account when planning your work.
Prior to each maintenance weekend, you can read on the SSC ICT announcements page (http://meldingen-ict.tudelft.nl) what exactly will be taking place and what the consequences will be for you.
Each year, four maintenance weekends are planned in consultation with SSC E&SA and the Aula Congress Centre, in order to carry out work that has such an impact that for this the weekly maintenance windows on Tuesday morning and Thursday evening are too short, and where the risk that services may fail on the next working day is too high. Moreover, carrying out this work during the maintenance weekends this means that you will also be inconvenienced as little as possible.
If you have any questions about the ICT maintenance weekends, please contact the Service Desk in your building (http://servicepunt.tudelft.nl).

Comments are closed.

© 2011 TU Delft